Swedish

Välj ditt språk

SYMPOSIETS PROGRAM

 

KLOCKAN
PROGRAMPUNKT

TALARE

10.00

NKMR:s ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson , Sverige, hälsar alla välkommna.

Ordförande
10.10

Visning av Kanadensisk dokumentär om barnskyddsindustrin i Kanada och USA
Kommentar från filmen: CPS is a legal kidnapping, money scheme.
(Socialen är ettkidnappningssystem som opererar under lagens täckmantel.)

 
11.00

Utdelning av NKMR:s Livstids Utmärkelse till docent Brita Sundberg-Weitman, fd lagman i Solna tingsrätt och fd hovrättsråd för sitt långvariga engagemang för skydd av de mänskliga rättigheterna och sin outtröttliga kamp för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i Sverige, de nordiska länderna och internationellt.

Ordförande
11.15

PAUS 10 Minuter

 
11.30

Siv Westerberg. "15 årig flicka dog i fosterhem"

Siv Westerberg
12.00

LUNCH

 
13.00

Utdelning av NKMR:s Livstids Utmärkelse till professor emeritus Jacob W. F. Sundberg för sitt långvariga engagemang för skydd av de mänskliga rättigheterna och sin outtröttliga kamp för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter i Sverige, de nordiska länderna och internationellt.

 Jenny Beltrán
13.20

Nancy Schouten. "Legal human trafficking in Sweden. The Case of the Dutch family vacationing in Munkfors sommaren 2013."

Nancy Schouten
13.50

Svein Kjetil Lode Svendsen."Statlig kidnapping i det moderne samfunn?".

Svein Kjetil Lode Svendsen
14.20

Visning av UK forced adoptions. Presentation at EU Petitions Committee session 19.03.2014

 
14.30-15.00

KAFFEPAUS

 
15.00 "DOM KALLADE MIG FARLIG" - Jan Engberg och Simon Wallengren  
15.30

Paneldebatt: Föredragshållarna och hedersdiplomerade debatterar den offentliga sektorns intrång i Familjeinstitutionen.

Moderator: Jenny Beltrán

 
17.00

SYMPOSIET AVSLUTAS

 

Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till föredragshållaren och även korta debattinlägg.

 

Tänk på att programmet under symposiets gång kan komma att förändras vid oförutsedda händelser, vilket vi beklagar om så skulle ske.

För er som har speciella önskemål såsom placering eller andra hjälpmedel pga hörselnedsättning eller annat handikapp.
Vänligen kontakta Rigmor Persson.