Symposiets föreläsare:

Marius Reikerås

Marius Reikerås, jur.kand., Bergen, Norge

Marius Reikerås är en energisk och färgstark människorättsförkämpe.
Han har, under senare år, gått i bräschen för både den inhemska och den utländska kampen mot norskt barnevern. Han uppträder i internationella och inhemska demonstrationer mot de onödiga, skadliga tvångsomhändertagandena av barn som förövas av norskt barnevern. Han blir ofta inbjuden att delta i TV-intervjuer och han har medverkat i olika debatter i Europaparlamentet.
Marius Reikerås var ombud åt Nordsjødykkeralliansen i ett skadeståndsmål mot norska staten. Han är starkt kritisk mot Norges sätt att hantera medborgarnas mänskliga rättigheter och han har vunnit mål mot Norge i Europadomstolen.

 Läs gärna: Åpent brev til Justisdepartementet, fra Marius Reikerås

Zoe Kiouro

 Zoe Kiouro, paralegal stud., Göteborg

 

Zoe Kiouro är 44-årig ensamstående mamma med två flickor i åldern snart 14 och 9 år. Hon har gjort sin praktiktid på jur kand., med. lic Siv Westerbergs juridiska byrå i Göteborg. Under sin praktik på Siv Westerbergs juridiska byrå kom hon i kontakt med "Fallet Donia".

Jur kand Siv Westerberg hade uppdrag av NKMR att granska polisens och åklagarnas hantering av Fallet Donia och att försöka att få till stand en brottsutredning kring flickans död i fosterhemmet.
Zoe Kiouro såg Fallet Donia som en utmanande examensuppsats. Hon kontaktade Donias mamma till och fick fullmakt och påbörjade på den vägen en kvalificerad utredning som paralegal under ledning av Siv Westerberg.


Titeln på uppsatsen: "Lex Donia" kom från Donia själv
Donias yttersta och tydligen sista uttalade vilja i livet, var att inte bli glömd.

Henning Witte 

Henning Witte, Rechtsanwalt, jur dr

Henning Witte har ca. 30 års praktisk processerfarenhet från domstolar i Tyskland och Sverige. Hans kunskap om det tyska rättsväsendet har lett till att han har kunnat presentera många förbättringsförslag för Sverige. Under 1990-talet och en period i början av 2000-talet var Henning Witte ombud för två anhörigföreningar efter Estoniakatastrofen. Hans Estonia-engagemang har gett honom unika möjligheter att testa rättsväsendet i Europa samt titta bakom etablissemangets kulisser. Han är flitigt anlitad som föredragshållare runtom i Europa.
Henning Witte äger och driver webb-tv-kanalen White TV

Elisabeth Scheffer

Elisabeth Scheffer jur. kand.

Elisabeth Scheffer har egen juridisk byrå i Stockholm, och hon är sekreterare i NKMR. Elisabeth Scheffer är en stark försvarare av barns och deras familjers mänskliga rättigheter och hon ingick i delegationen som reste till Europaparlamentets Petitions Committee i mitten av april 2016 för presentationen av Petitionen.
Hon har varit inbjuden att hålla föredrag i Europaparlamentet den 16 juni 2016.

Se: CHILDREN NOT FOR SALE - "The black hole of our Culture"

Debattpanelens moderatorer:

Madeleine Johansson

Madeleine Johansson, jur. kand
Jur. kand Madeleine Johansson arbetar med civilrätt, familjerätt och LVU.
Hon är fd styrelsemedlem och numera speciell resurs i NKMR. Madeleine Johansson är en stark försvarare av barns och deras familjers
mänskliga rättigheter och hon ingick i delegationen som reste till
Europaparlamentets Petitions Committee i mitten av april 2016 för presentationen av Petitionen.
I mån av tid deltar hon i samhällsdebatten.

Jenny 

Jenny Beltrán, jur. kand.
Jenny Beltrán är vice ordf. i NKMR. Hon bedriver sedan 2010 egen juristbyrå med säte i Göteborg.
För mer information om jur kand Jenny Beltrán v g se: Styrelsen

Läs gärna:
"Då får socialsekreterarnas makt och bristande kunskap om reglerna katastrofala följder"