Swedish

Välj ditt språk


                                                               
NKMRs Symposium 2021
Styrelsen för NKMR beklagar att meddela att på grund av Coronapandemin har vi inte kunnat anordna något Symposium i september i år.
   Vi beklagar innerligt att vi därmed tvingas att bryta en mycket uppskattad och emotsedd tradition som vi har haft sedan 1998.

NKMR fortsätter dock vår verksamhet för skydd av barns och familjers mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.