Simone Hansen är journalist på Blekinge Läns Tidning. Artikeln är tidigare publicerad i BLT den 15 februari 2006. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes samma dag.

Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

Så säger chefen på socialtjänsten

Av Simone Hansen, journalist

Sektionschefen på socialtjänsten i Ronneby kommun, Birgitta Ratcovich, har ansvaret för fallet med Anna.

Men hon säger att sekretessen hindrar henne att kommentera utredningen. Däremot kan hon svara på frågor om socialtjänstens generella handläggning av placeringar i familjehem.

Första gången ansåg socialtjänsten att Annas syster, Linda var för ung för att bli fostermamma?

- En kvinna på 22 kan inte vara mamma åt ett barn på tio år.

Tre år senare anser ni att Linda kan få problem att skilja mellan sina roller som mamma och syster?

- Ja. Det är viktigt att hålla isär dessa roller. En syster ska vara en syster, inte en mamma.

Birgitta Ratcovich beklagar att Anna tvingas flytta till ett nytt familjehem, men hon vill inte gå in på skälen till varför hon ska flyttas.

- Det är alltid det bästa om man kan hitta ett hem nära den biologiska familjen. Det har inte gått i detta fall.

Och om placeringen i det hem där det förekom sexuella övergrepp, svarar Birgitta Ratcovich: ­

- Det var före min tid. Men jag har förstått att det finns en olycklig historia där.

Och om Anna vägrar att flytta till det nya familjehemmet?

- Vi tvingar inga barn. Då får vi försöka att hitta ett annat hem eller jobba med en långsam inskolning.

Storasystern får inte ta hand om 13-åriga Anna
Av Simone Hansen

Socialtjänstens arrogans
Av Ruby Harrold-Claesson

Powered by AIS