Swedish

Välj ditt språk

Erik, 12 år blev föremål för socialtjänsten i Västerås efter hans mormor hade haft ett samtal med en kurator. Mormoderns ord misstolkades och Erik och hans familjs liv förvandlades till en mardröm med polishämtningar m m.

En serie artiklar i Västmanlands Läns Tidning, vlt.se, 2007-03-20 2007-04-07

"(...) passivitet och underlåtenhetssynder ingalunda är det som annars utmärker den sociala maktapparaten när tecken på barns ofärd signaleras. Eftertänksamhet eller balans tycks inte heller vara drag som mera allmänt eftersträvas. Inom den sociala sfären leder tvärtom förhastade ingrepp och prestigemättade lösningar alltför ofta till en ren katastrof för den unge och dennes naturliga omgivning."

Citat ur 23 advokaters och juristers skrivelse till JK 2007-05-02

Tolvårige Erik - utsatt för klappjakt.
Av Ann-Christine Kihl

Han kröp ihop i kartongen. Där, från gömstället längst in i garderoben såg han ljuskäglorna från polismännens ficklampor. Han hörde dem ropa hans namn, hörde handfängslen rassla i bältena. - Jag var jätterädd. De hittade inte Erik. På natten kröp han fram och gick och lade sig i sin säng. Dagen efter kom de tillbaka. Då grävde han ned sig i den lösa isoleringen på vinden. Men han greps. Erik grät när han fördes ut från sitt hem av flera poliser. Polisen arbetade på socialtjänstens uppdrag.

Jakten på tolvåringen pågick under nio dagar

Västmanlands Läns Tidning, vlt.se, 2007-03-20

Forskare dömer ut socialens agerande.
Av Ann-Christine Kihl

Igår berättade VLT om tolvårige Erik som jagades av socialtjänst och polis för att skilja honom från hans far. I dag kommenterar rättssociologen Eva Friis fallet. Hon beskriver att det ofta blir en kamp mellan föräldrar och handläggare när socialen utreder. En kamp som för det mesta föräldrarna förlorar. Socialtjänsten i Västerås vill inte kommentera fallet Erik, men anser att utredningarna sköts professionellt trots den kritik som bland annat Arbetsmiljöverket riktat mot socialkontoren i Västerås.

Västmanlands Läns Tidning, vlt.se, 2007-03-21

Barn är inte föräldrarnas ägodelar.
Av Liselotte Lökken Svärd

I januari 2006 dog 10-årige Bobby, misshandlad till döds av sin egen mamma och styvpappa. Allmänhet och massmedier var indignerade. Varför hade ingen gjort något? Varför var det ingen som såg?
Svar: Elisabeth Bäck, Huvudredaktör och ansvarig utgivare VLT

Den som läser reportaget om "Erik" som en argumentation för att vi ska tillåta att barn misshandlas gör en vulgärtolkning. Alla vill ha ett starkt system till skydd för barn. Ett system där man med hjälp av lagstiftning och professionellt socialt arbete kan lyfta barn ur farliga miljöer och farliga familjer om det krävs.

Västmanlands Läns Tidning, vlt.se, 2007-03-27

Aldrig lätt att omhänderta.
Av Eva Kassle

Att omhänderta ett barn är en av de allvarligaste och svåraste uppgifterna för oss som arbetar inom socialtjänsten. Det är aldrig lätt. Aldrig okomplicerat. Det är den yttersta åtgärden, den åtgärd som återstår när alla and­ra möjligheter är uttömda. Som förälder är det lätt att själv föreställa sig det här. Hur det skulle kännas. Tanken väcker en hel del känslor. Ilska. Förtvivlan. För många innebär det också ett uppvaknande, en insikt om vad som håller på att hända, att det finns en anledning till oro.

Västmanlands Läns Tidning, vlt.se, 2007-04-07

Barn tvångsomhändertas utan saklig grund.
23 advokater och jurister

Powered by AIS