Swedish

Välj ditt språk

Sedan SvT Dokument inifrån-redaktionen visade reportaget "Stulen barndom" den 27 november 2005, har tusentals fd barnhemsbarn och fosterbarn begärt att få ut sina journaler ur socialtjänstens arkiv runtom i landet. Riksarkivet rekommenderar den som söker sina handlingar från barnhemstiden att i första hand vända sig till kommun- eller stadsarkivet, alternativt landstingsarkivet. Somliga får betala ett par tusen kronor och vänta ett par månader för att få ut sina journaler medan andra får kopiorna gratis och inom lagstadgad tid. Gudrun Larsson som så många andra ville också få ut sina journaler. Men Bollebygds kommun påstod trots flera påstötningar att det inte fanns några handlingar om henne - att de förmodligen var förstörda.

Gudrun Larsson nöjde sig inte med tjänstemännens svar utan tog kontakt med Länstidningen Östersund. Journalisten kontaktade kommunens tjänstemän och några dagar senare kom Gudruns handlingar kostnadsfritt till henne.

Artiklarna är publicerade i Länstidningen Östersund den 25 februari och 9 mars 2006.

Nekades sin historia.
Av Jennie-Lie Kjörnsberg

HÄRJEDALEN • LT - Handlingarna har antingen förstörts eller gått till forskning. Det svaret säger sig en kvinna i 60-årsåldern ha fått när hon ville ta del av sina journaler från tiden i fosterhem i södra Sverige.

Länstidningen Östersund den 25 februari 2006

Socialkontorets svar: Vi har inget att dölja.
Av Jennie-Lie Kjörnsberg

SÖDRA SVERIGE • LT - Vi förhalar ingenting och har inget att dölja, svarar verksamhetschefen för socialkontoret i kommunen där kvinnan växte upp. Däremot kan det ha varit lite si och så med arkivdisciplinen under Barnavårdsnämndens tid, enligt chefen.

Länstidningen Östersund den 25 februari 2006

Föreningen Samhällets styvbarn: Det här är ett nationellt trauma.
Av Jennie-Lie Kjönsberg

STOCKHOLM • LT Att före detta barnhems- och fosterhemsbarn inte får ut sina journaler är inte unikt, hävdar föreningen Samhällets styvbarn. - Det verkar vara som ett lotteri, säger ordförande Birger Hjelm.

Länstidningen Östersund den 25 februari 2006

Nu får Gudrun se sina egna journaler.
Av Jennie-Lie Kjörnsberg

SVEG LT Efter LT:s artikel gick det fort. Nu har kvinnan i Härjedalen fått sina handlingar från ungdomstiden i fosterhem den journal som hennes födselkommun först inte kunde hitta.
Det gick väldigt snabbt efter artikeln. Jag ringde i måndags och fick papperna i går, säger Gudrun Larsson som nu inte längre känner behov av att vara anonym.

Länstidningen Östersund den 9 mars 2006

Powered by AIS