Swedish

Välj ditt språk

Karin har läs- och skrivsvårigheter. Sedan hon och hennes man tagit kontakt med NKMR pga att deras son hade blivit tvångsomhändertagen och fosterhemsplacerad ombads de att skriva ner vad de hade blivit utsatta för.

Den här dikten har skrivits av Karin, en förtvivlad mor, sedan socialtjänsten i Oskarshamn tvångsomhändertog och fosterhemsplacerade deras lille son.

Dikten publiceras här med författarnas benägna tillstånd.

Dikt till min son Carl

Av Karin Holmgren

Till min son!

Det känns tufft att sin son krama göra då

när man ej han hem kan få.

Hej då älskling vi ses om fjorton dagar

gör åter inne i mig mitt hjärta gråter.

Jag kysser min sons kind

gör och viska i hans öra då

att jag älska han så.

Enligt socialen Carl ej hem

förrän myndig kommer ska göra

men sanningen om socialen han ska få höra.

Karin Holmgren

Oskarshamn 5/3 - 2002

För dumma" att ha barn.

Fallet Karin och Lars i Oskarshamn. En berättelse om tvångsomhändertagandet av ett spädbarn. .
Av Karin och Lars Holmgren

Powered by AIS