before and afterEn glad sjuårig Dominic och 4 mån efter ingripandet

Fallet rör den då sjuårige Domenic Johansson, med en indisk mamma och svensk pappa

Den gotlands-indiska familjen planerade att flytta til l Indien vilket är moderns hemland - men socialen med polisens hjälp satte effektivt stopp för resan genom att hämta deras son, Domenic Johansson, 7, ifrån flygplanet.  Nedan följer en sammanställning av artiklar i fallet i olika media ifrån 2009-08-05 till 2013-11-19

Pappan Christer Johansson (Bilden nedan) är mycket kritisk till socialtjänstens agerande som har skett i uppenbar strid emot gällande lagstiftning och med grund i socialtjänstens utredning som har gjorts utan någon form av utredningskritiskt tänkande och emot deras egna riktlinjer och BBIC.

Pappan Christer Johansson

NKMR:s kommentar:

Det här fallet är "bara" ytterligare ett av de oändliga rättsövergrepp som har drabbat - och alltjämnt drabbar - svenska föräldrar eller föräldrar bosatta i Sverige. Polishämtningen av den sjuårige pojken från flygplanet är mer att likna med en kommandoattack än omsorg om ett barn som påstås fara illa pga att varken han eller hans föräldrar ville att han skulle gå i den svenska skolan. Barnet har utan tvekan blivit traumatiserad av myndigheternas agerande.
I fallet Alexander Aminoff fördes Alexander bort från sin skola dagen innan hans mor skulle fara med honom utrikes på en reportageresa.

Ingreppet mot sjuåringen utgör ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 1, Artikel 2: "Rätt till undervisning
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."
Ingreppet utgör också ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 4, Artikel 2:2 som lyder:
"Var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget."