Å styrelsens i NKMR och våra medlemmars och sympatisörers vägnar vill jag framföra vårt djupa deltagande till Marianne Sigströms efterlevande.

Marianne Sigström avled efter en längre tids sjukdom. Hon led svårt och hennes hälsa fick en rejäl knäck till följd av de sociala myndigheternas i Gottsunda kommun behandling av henne och hennes älskade son, Daniel, då de tvångsomhändertog honom och fosterhemsplacerade honom i ett undermåligt hem hos fd kriminella personer, långt från släkt och vänner.

Daniel dog den 24 april 1992 i en grand mal på grund av att personal anställda i socialtjänsten, Gottsunda kommun, och deras politiska nämnd, valde att ignorera hans mors, Marianne Sigström, vädjanden om läkarvård för honom, och de underlät att infinna sig med honom till bokade läkarbesök.

De som bar ansvaret för Daniel Sigströms död har inte blivit lagförda, vilket ledde Marianne Sigström att stämma Gottsunda kommun för vållande till sin sons död. Hon förlorade i Uppsala tingsrätt, som dömde henne att betala kommunens rättegångskostnader uppgående till 857 930 kr. Vid överklagandet till Svea hovrätt förlorade hon igen, och där blev Marianne Sigström dömd att betala kommunens rättegångskostnader med 600 000 kr. Högsta domstolen vägrade lämna prövningstillstånd och också Europadomstolen vägrade henne prövningstillstånd.

Marianne Sigström blev traumatiserad av sin sons död. Såväl Uppsala tingsrätt som Svea hovrätt och HD, samtliga bidrog till att ytterligare traumatisera henne. Men den slutgiltiga traumatiseringen skedde då Europadomstolen - som Marianne Sigström trodde skulle fälla Sverige för att inte beivra myndigheternas kränkning av hennes sons rätt till liv och hälsa - svek henne.

Idag, lite drygt 20 år senare är Marianne Sigström och hennes älskade son, Daniel, återförenade.

Vila i frid Marianne. Ditt och din familjs långa lidande torde belasta samtliga inblandades samvete så länge de lever.

Artiklar om fallet Daniel Sigström finns samlade på NKMR:s hemsida.
Se Tioårsminnet av Daniel Sigström.

Ruby H-C

Ordf.

Powered by AIS