Swedish

Välj ditt språk

NKMR:s kommentar:

Tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn på grund av påstådd förståndshandikapp hos föräldrarna har förekommit i Sverige, Norge och Tyskland.

I fallet Olsson v. Sverige hävdade socialtjänsten i stadsdelsnämnden Gunnared, Göteborg, att paret Olsson var förståndshandikappade. Psykologtester visade dock motsatsen. Europadomstolen dömde Sverige att återlämna barnen till deras föräldrar. Socialtjänsten vägrade att lämna tillbaka Olsson-barnen med påstående om att de hade vistats under så lång tid i fosterhem. Resultatet av denna vägran blev Olsson 2 v Sverige.

I fallet Kutzner v. Tyskland hävdade myndigheterna att föräldrarna var förståndshandikappade. Europadomstolen fann att Tyskland hade kränkt barnens och deras föräldrars rätt till privat och familjeliv och dömde Tyskland att lämna tillbaka barnen - vilket också skedde.

HALMSTADSFALLET

Socialsekreteraren i Halmstad hävdar att modern är förståndshandikappad och har beslutat att tvångsomhänderta parets sexmånader gamla son. Såväl utredningshemmet som mödravården har föreslagit stöd till föräldrarna, men socialnämnden följde socialsekreterarens linje och länsrätten har beslutat om tvångsomhändertagande av barnet.

En serie artiklar publicerade i Hallands-Posten, 2007-02-17 --

Viljan till samarbete viktigt Tiotalet familjer får stöd
Av Lennart Hildingsson

HALMSTAD. Socialförvaltningen i Halmstad ställer krav på föräldrarna om någon av dem har begåvningshandikapp, bland annat på viljan att samarbeta.

– Vi delar de erfarenheter som en norsk psykolog, Björn Reidar Karlsen, gjort. Han har följt ett femtiotal fall och har beskrivit under vilka förutsättningar föräldrarna, med omfattande stöd, kan klara vårdnaden av sitt barn, säger Anders Gustavsson, enhetschef på socialförvaltningen i Halmstad.

Hallands-Posten; hallandsposten.se, 2007-02-19

Familjen får inte behålla sitt barn. Mamman anses ha ett lättare förståndshandikapp
Av Lennart Hildingsson

HALMSTAD. På grund av mammans lättare förståndshandikapp har socialförvaltningen tagit ifrån ett par deras sex månader gamla baby och placerat honom i ett familjehem.

Hallands-Posten; hallandsposten.se, 2007-02-17

”Socialen har aldrig föreslagit oss någon hjälp”
Av Lennart Hildingsson

HALMSTAD. Nils och Johanna har kämpat hårt för att få behålla pojken, ända sedan kommunens socialsekreterare sa till dem att barnet kanske skulle omhändertas.

Då var babyn, Oskar, nyfödd och hade ännu inte fått komma hem till huset som familjen hyr utanför Halmstad.

Hallands-Posten, hallandsposten.se, 2007-02-17

Omhändertagandet ifrågasätts
Av Lennart Hildingsson

Både utredningshem och mödravård föreslog stöd till föräldrarna.

Direkt efter BB vistades Nils och Johanna tillsammans med sin son på Birkahemmet i Göteborg som under tre veckor kontrollerade deras förmåga att ta hand om sitt barn.

Hallands-Posten, hallandsposten.se, 2007-02-17

Gun & Stig Olsson 2 mot Sverige

Kutzner v. Tyskland

Powered by AIS