Swedish

Välj ditt språk

Charlotte Palmefors är journalist på Östgöta Correspondenten. Artikeln är tidigare publicerad den 3 februari 2001.

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

Jurist JO-anmäler socialen - "Barnen hanteras som en vara"

Av Charlotte Palmefors

LINKÖPING

Juristen Ruby Harrold-Claesson jämställer fyra familjehemsbyten på kort tid med barnmisshandel.

- Barnen hanteras som en vara vilken som helst. Det är avskyvärt.

Ruby Harrold-Claesson har företrätt Carina och Peter (se särskild artikel) både i länsrätt och kammarrätt. Hon har nu JO-anmält socialtjänsten för sättet som de tvångsomhändertagna barnen behandlats på.

Ruby Harrold-Claesson som bor i Göteborg är ordförande i Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter. En sammanslutning av jurister som jobbar mot onödiga tvångsomhändertaganden. Hon framhåller att enligt LVU-lagen, lagen om vård av unga, ska ett omhändertagande vara tidsprövat. Målet ska alltid vara att återförena familjen. Ruby Harold Claesson anser inte att tillräckligt gjorts för att nå det målet vare sig i det här, eller i andra fall hon har insyn i.

- Föräldrarna ges inte en chans. Det går så mycket prestige i sådana här ärenden.

Socialtjänsten har erbjudits att kommentera fallet men avböjt med hänvisning till tystnadsplikten. Göran Gunnarsson ( c) som är ordförande i det ansvariga sociala utskottet kan inte heller säga något. Han beklagar dock bytena av familjehem och säger att självfallet gör man vad man kan för att undvika att det ska behöva ske. Göran Gunnarsson understryker också att varje fall av tvångsingripanden föregås av många och långa utredningar och diskussioner. De omprövas även med jämna mellanrum.

- Det är inte för ro skull som vi gör sådana här svåra ingripanden.

Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialtjänsten.

LVU - Barnmisshandel i lagens namn.

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?.

Powered by AIS