Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

Kalla Faktas påståenden avseende barnhemmet Oasen är både vilseledande och felaktiga.

Av Lotta Lindqvist, redaktör

Det skriver Oasens styrelseordförande Rune Nensén i ett pressmeddelande.

Barnhemmet Oasen i Aneby medverkade i utredningen av familjen Gueblaoui. De anser att deras insatser i utredningen inte alls kom till sin rätt i måndagskvällens Kalla Fakta i TV4.

"De slutsatser som gjorts på basis av Oasens noggranna utredningar har ­trots TV4:s påståenden om det bristfälliga utredningsmaterialet ­ bekräftats i inte mindre än tre länsrättsdomar och tre kammarrättsdomar."

Ambitiösa utredningar

Från Oasens sida framförs att deras utredningsmaterial var mycket omfattande. Bland annat samverkade barnhemmet med sjukvården för att försöka ta reda på om det fanns medicinska eller fysiologiska förklaringar till de symtom pojken visade.

"Ingen av dessa ambitiösa utredningsinsatser redovisades i programinslaget."

Enligt Kalla Fakta skrevs ett av de viktigaste intygen, som låg till grund för omhändertagandet, av en psykolog som aldrig träffat vare sig barnet eller föräldrarna.

Enligt Oasen var detta intyg endast en mindre del i utredningsmaterialet.

"Oskarshamnsfallet - Är domstolsprövning en garanti för rättssäkerhet?"
Av Brita Sundberg-Weitman
.

Powered by AIS