Lotta Lindqvist är journalist på Östra Småland. Artikeln är tidigare publicerad i Östran den 29 september 2004

Den återges här med författarens benägna tillstånd.

"Med sådana metoder kan alla barn omhändertas"

Av Lotta Lindqvist, redaktör

Ett barnomhändertagande i Oskarshamn har åter blivit en riksangelägenhet. Kalla Faktas program i måndags kväll handlade om hur Mounir och Zohra Gueblaoui förlorade sin son.

Om man använder sådana här metoder kan man omhänderta samtliga barn i Sverige, säger Bo Edvardsson, docent i psykologi, i programmet.

För knappt två år sedan tog SVT:s Uppdrag granskning upp fallet med Lasse och Karin som fått sin son omhändertagen. Oskarshamns kommun försattes i det närmaste i chock av alla de reaktioner som kom från hela landet. Erfarenheterna från det fallet fick kommunens politiker och tjänstemän att agera annorlunda den här gången.

Ingen från kommunen ställde upp på någon inspelad intervju för programmet.

Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind (s) nekade till att över huvud taget svara på några frågor. Det som erbjöds var ett möte med socialchefen Rolf Persson och informationschef Ted Lindquist, utan tevekameror.

Skolexempel på diskriminering

Kalla Fakta hade fått ta del av handlingar från makarna Gueblaoui. Med hjälp av olika experter har handlingarna granskats.

­Det är ett skolexempel på diskriminering. Jag anser att det var felaktigt att omhänderta pojken, säger Masoud Kamali, professor i sociologi vid Uppsala universitet.

I programmet togs fallet Gueblaoui upp som ett exempel. I Sverige omhändertas barn till föräldrar med utländsk härkomst i högre grad än andra barn.

Färre reaktioner

De dyrköpta erfarenheterna från "Lasse och Karin-fallet" hade också fått Oskarshamns kommun att förbereda sig på de reaktioner som skulle komma.­ Reaktionerna från allmänheten var färre den här gången, och mer nyanserade, säger socialchefen Rolf Persson.

Det är nu endast han som sköter kontakterna med media för socialnämnden och socialförvaltningen.­ Vi har haft diskussioner i socialnämnden och vi har valt att det är jag som ska stå för kommentarerna.

Socialnämndens ordförande Rigmor Eklind avstår alltså från kontakt med media.

När "Lasse och Karin-fallet" uppmärksammades i teve utsattes Rigmor Eklind för dödshot. Inför måndagens program hade därför kommunen kontaktat polisen för att skydda utsatta personer. Några hot har hittills inte förekommit i det här fallet.

Powered by AIS