Håkan Carlsson är journalist på Barometern. Artikeln är tidigare publicerad i Barometern den 29 september 2004. Den ingår i en serie artiklar som inleddes i Barometern samma dag.

Artikeln och de andra artiklarna i denna serie har försvunnit från Barometerns hemsida och den har inte påträffats i något internet arkiv.

Den återges här på grund av att den är viktig för NKMR:s läsare och på grund av att NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand
Ordf i NKMR

Socialtjänsten tiger om nytt fall i tv

Av Håkan Carlsson

- Vi försöker inte gömma oss bakom sekretessen. Att vi inte vill kommentera fallet beror på att vi vill skydda barnet, säger socialchefen Rolf Persson som tillsammans med Ted Lindqvist höll i presskonferensen. Foto: Hasse Broms

Än en gång figurerar socialnämnden i Oskarshamn som nämnden som vill att barn omhändertas utan anledning.

Men har socialnämnden och -förvaltningen gjort fel? Är historien som TV4 och Kalla fakta gav i måndags kväll den rätta och den sanna?
Frågetecknen är många, men svaren få. Socialtjänsten tiger av sekretesskäl. Att föräldrarna tilllåtit myndigheterna att svara på frågor av högst privat och personlig natur spelar ingen roll. Socialtjänsten tiger ändå, av hänsyn till den som aldrig tillfrågats om han vill ha sin uppväxt penetrerad in i minsta detalj i tidningar, radio och tv, den femårige pojken.
Så någon motversion som balanserar Kalla faktas version av fallet kommer inte myndigheterna att presentera. Det klargjordes vid presskonferensen som socialtjänsten i Oskarshamn höll på tisdagen med anledning av måndagens tv-program.

Inga anmärkningar
Presskonferensen innehöll det förväntade. Socialtjänsten hänvisade till alla rättsliga prövningar som gjorts av fallet. Sammanlagt fem överklaganden har avslagits av läns- och kammarrätter. Två gånger har regeringsrätten vägrat prövningstillstånd. Dessutom har både länsstyrelsen och JO granskat fallet, utan att anmärka på någonting. Det tolkar socialtjänsten givetvis som att inget fel begåtts och att de beslut som fattats trots allt varit de rätta.
TV4 anklagas av kommunen för "ensidig vinkling" och för att bara använda sig av "fragment av helheten". Där upprepar sig historien. Likadant lät det förra gången då SVT:s Uppdrag granskning i december 2002 synade ett annat omhändertagande.
Då lärde sig kommunen ett och annat av den folkstorm som utbröt och det massmediala intresset efteråt.
- Vi har förberett oss bättre den här gången, menar kommunens informationsansvarige, Ted Lindqvist.

Orolig för konsekvenser
Men svaren på frågorna som tv-tittarna ställer sig uteblir alltså. Och det beror inte på att kommunen vill mörka fallet, enligt socialchefen Rolf Persson.
- Vi gör det för barnets bästa. Och folk som tar kontakt med oss i förtroende måste också kunna vara övertygade om att informationen stannar här, säger han.
Rolf Persson hoppas också att måndagens program inte får till följd att andra föräldrar med barn som väger för lite inte vågar ta kontakt med vården för att få hjälp, i rädsla för att deras barn ska omhändertas av samhället. De som såg reportaget kunde lätt få uppfattningen att det räcker med att ett barn är underviktigt för att samhället ska gå in och omhänderta det.
- Så är det naturligtvis inte. Det är jätteviktigt att föräldrar tar kontakt med barnavårdscentralen om deras barn inte mår bra, säger han.

Powered by AIS