Ove Mollvik, ingenjör, är en flitig samhällsdebattör. Han skriver ofta om sociala frågor, skolfrågor, handikappade barns villkor i samhället m m.

Inläggen publiceras med författarens välvilliga tillåtelse.

Oskarshamnsfallet 2 - Två inlägg i Metrodebatten

Inläggen nedan är tidigare publicerade som diskussionsinlägg i Metro den 5 - 6 oktober 2004, som uppföljning av Metrokolumnen Svenskt monopol på ”bra normer”. och de efterföljande diskussionsinläggen.

Normer från 30-talet

Av Ove Mollvik, ingenjör

oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

Ett osvenskt utseende ansågs i folkhemmet leda till manipulativt osvenskt beteende och sannolikt kriminalitet förr eller senare. Särskilt vackra barn omhändertogs med förkärlek och utsattes för akademikers perverterade moderskänslor. Fenomenet har tid efter annan återkommit i olika skepnader under olika förevändningar och kryptiska teorier.

Efter 90-talets pinsamma avslöjanden om systematiska diagnostiseringar och sanslösa fosterhemsplaceringar vill expertisen fortfarande inte erkänna hur man lurats av primitiva instinkter. Istället utses en Nobelpristagare till att styrka teorierna grundade på svenska undersökningar som under många år genomfördes efter samma värderingar som Rashygieniska Institutet bildades kring. När övriga forskarvärlden krävde insyn i materialet förstördes det. Men teorierna lever vidare nu i neuropsykiatriska och genmanipulerande termer.

Fallet Rabie är ett typfall av många som bara ingen vill tro är sant. Den som vill veta hur verkligheten ser ut kan ta del av NKMR.org

oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten


Anmälningsplikten missbrukas
Av Ove Mollvik oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

2004-10-06

Tillsammans med tystnadsplikten som också lika lättsinnigt missbrukas i omvänt syfte har socialvårdande tjänstemän med polis och skolpersonal ihop uppnått totalitär maktfullkomlighet.

Den stelt fixerade Normen som socialdiktaturen nu formats kring är lika inbillad som godtycklig. Ifrågasätt beslut från en enda tjänsteman och du får hela systemet emot dig. Normen gäller över lagen vad du än säger.

Övergreppen mot avvikande individer sker rutinmässigt från dessa medelklassiga uppkomlingar i mitten. Vare sig de själva ser sig som socialister, nyliberaler eller världsförbättrare i sin kollektiva självgodhet samverkar de över alla ideologiska gränser. Samtycket mot de annorlunda bara det inte uttalas stärker den PK gemenskapen.

Sverige har övertagit gamla DDR’s roll som världsledande på falskt angiveri, spioneri och dolda registreringar mot varje självständig medborgare.

oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten
Svenskt monopol på "bra normer"
Av Nabila Abdul Fattah
.

Normer från 30-talet.

Av Ove Mollvik.

Anmälningsplikten missbrukas
Av Ove Mollvik
.

Tre inlägg i Metrodebatten .

Av Ove Mollvik.

Tillbaka till Artiklar.

oskarshamnsfallet2_tva_inlagg_i_metrodebatten

Powered by AIS