Swedish

Välj ditt språk

Fallet Anita & Jemima Saxton är en vårdnadstvist mellan två föräldrar. Fallet återges här trots att NKMR fokuserar huvudsakligen på vårdnadstvister mellan föräldrar och staten/kommunen dvs onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn. Också i tvångsomhändertagandefallen är domarnas okänslighet lika ödeläggande för barnen och deras föräldrar.

Artikeln är tidigare publicerad i DSM nr 1 - 2 / 2005. Den återges här med författarens och DSM:s ansvarige utgivares benägna tillstånd.

Fallet Anita & Jemima Saxton..
Av Anita Saxton

DSM.

Powered by AIS