Vedklyvsfallet - Fosterföräldrarna dömda för vållande av kroppsskada
Av Ruby Harrold-Claesson, jur kand.Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln nedan är skriven för NKMR:s hemsida eftersom ingen uppföljning av fallet synes ha blivit gjord. Hovrättens dom i vedklyvsmålet är ett viktigt stöd till de fosterhemsplacerade barnen som tvingas utföra farliga vuxensysslor i de fosterhem där socialtjänstens personal har tvångsplacerat dem.


 

Hovrätten för Västra Sverige höll huvudförhandling i ”Vedklyvsfallet” måndag den 25 augusti 2008. Jag var i rättssalen för att lyssna på förhandlingen.

Fostermodern, fosterfadern och den skadade numera 17-åriga flickan försökte släta över händelsen då hon förlorade fyra fingrar på sin vänster hand i vedklyven. Flickan berättade att hon har haft tio operationer redan och att hon kommer att behöva ha fler dito samt att hon saknar känsel i de påsydda fingrarna.

Det här är ett mycket tragiskt fall. Flickorna var inte tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade men socialen hade ändå det yttersta ansvaret för dem pga att deras föräldrar är döda. Systrarna har haft - och fortfarande har - en mycket engagerad förmyndare som verkligen har bevakat deras rättigheter. Hon begärde omplacering av systrarna eftersom de visade att de inte trivdes och att de inte hade det bra i fosterhemmet.

Men, socialen vägrade flytta på dem.

Sedan kom olyckan och socialen ville inte polisanmäla det inträffade. Men det gjorde flickornas förmyndare.

Den yngre systern har fått flytta från fosterhemmet, men den som blev skadad bor kvar hos dem.

Det är helt klart att fosterföräldrarna använde flickorna som gratis arbetskraft. Det finns en åldersgräns - 18-år - för användning av hydrauliska veklyvningsmaskiner. Flickorna var 15 och 13 år gamla.  De borde ALDRIG ha satts att använda en så farlig maskin överhuvudtaget. När vuxna använder vedklyv brukar endast en person hantera maskinen eftersom en olycka inträffar mycket lätt när två personer arbetar med den.

Jag fick tillfälle att prata med flickornas förmyndare och med målsägarbiträdet, men jag kunde bara heja på flickan. Fosterföräldrarna var alltid vid hennes sida när hovrätten tog lunchpaus och sedan följde hon med dem för att äta lunch. Det kändes som om de inte ville släppa henne ur sikte.

Fosterföräldrarna blev frikända för ”vållande till kroppsskada” i Varbergs tingsrätt, men åklagaren var mycket noggrann i sin sakframställning i hovrätten och hon ställde mycket relevanta frågor som gav upplysande svar. Tyvärr hann jag inte vänta på slutpläderingarna men det ska bli intressant att se hur hovrätten kommer att döma i målet.

Hovrätten för Västra Sverige meddelade dom i ”Vedklyvsmålet” den 15 september 2008. Domslutet lyder bl. a: Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer fostermodern och fosterfadern för vållande till kroppsskada. De döms att betala 70 dagsböter à 150 kr vardera samt avgift à 500 kr vardera till brottsofferfonden.

Straffet 10500 kr x 2 motsvarar inte på något sätt vare sig fosterhemsarvodet eller det handikapp som deras fosterdotter måste dras med livet igenom eller de kostnader för sjukhusvård som deras brottsliga utnyttjande av fosterflickan såsom gratis arbetskraft orsakat samhället.

Det var tämligen självklart att Hovrätten inte kunde frikänna fosterföräldrarna i brottmålet.VEDKLYVSFALLET - 15-årig fosterflicka förlorade fyra fingrar

Fosterföräldrar åtalas för vedklyvsolycka
NKMR:s Diskussionsforum


 

Powered by AIS