Avslöjande på symposium i Göteborg

 

Socialförvaltningen krävs på miljonbelopp av föräldrarna till tidigare omhändertagen

 

Av Göran Berggren, journalist

 

 

 

 

 

Göran Berggren är journalist på Vimmerby Tidningen. Artikeln är tidigare publicerad i VT den 13 juni 2002.

 

Göran Berggren har följt "Rumskullafallet" sedan det startade när Jimmy Söderberg var 16 år gammal. Han har publicerat en serie artiklar om det besynnerliga fallet.

 

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Vimmerby/Göteborg

 

 

 

"Socialförvaltningen i Vimmerby kan förvänta sig ett skadeståndskrav i flermiljonklassen"!

 

 

 

Den uppgiften presenterade Donald Söderberg, pappa till "Rummskullapojken", då han var en av huvudtalarna vid Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheters symposium i Göteborg.

 

 

 

- Vår advokat håller för närvarande pa att sammanställa våra skadeståndskrav mot sociaförvaltningen. Det handlar om miljonbelopp, kommenterar Donald Söderberg.

 

 

 

Att Donald Werberg inbjudits som en av talama hade sin förklaring i att temat för symposiet var "medicinska feldiagnoser som orsak till onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

 

 

 

Det blev ett känsloladdat tal av Donald Söderberg. Men också ett tal med svidande kritik mot socialförvaltningen i Vimmerby och vissa läkare i Västervik och även vid andra sjukhus.

 

 

 

- Vår son blev omhändertagen på grund av diagnosen "Münchhausen syndrom by proxy", som visade sig vara totalt felaktig. Min hustru och jag är mycket förvånade över socialförvaltningarnas samarbete med läkare som ställer felaktiga diagnoser, diagnoser som får till följd att omhändertagande av barn och ungdomar kan ske på godtyckliga grunder och att man på så sätt kan sätta sjukvårdens rättigheter helt ur spel. Som exempelvis second opinion, sa Donald Söderberg bland annat i sitt tal.

 

 

 

Söderberg vidare: "Konsekvenserna av detta blir att rättssäkerheten sätts på prov. Socialförvaltningarna kan ju komma att stödja den felaktiga diagnosen och tro på läkarna. Socialtjänstemännen har sedan möjligheten att ohejdat presentera detta för läns- och kammarrätten, som i god tro låter dessa felaktiga diagnoser ligga till grund för beslut i LVU-ärenden".

 

 

 

 

 

avslojande_pa_symposium_i_goteborg

 

Donald Söderberg från Rumskulla var en av huvudtalarna vid NKMR:s symposium i Göteborg. Här tillsammans med ordf. jur. kand Ruby Harrold-Claesson

 

 

 

 

 

"Fick rätt"

 

Donald Söderberg redogjorde i sitt anförande för utvecklingen av sonens sjukdom, alla de olika turer som varit. Han redogjorde också för alla de turer som han anser vara "1ögner och uppdiktade historier" i olika sammanhang.

 

 

 

- Men vi lyckades med vår envishet, vänners uppbackning och en suverän advokat, Ingegerd Lundberg-Krok, att till slut överbevisa Socialnämnden i Vimmerby att det inte fanns laglig grund för att omhänderta sonen enligt LVU. Att det inte fanns några som helst felaktigheter gjorda inom vår familj. Vi känner oss stolta att ha kunnat stå emot detta verbala helvete, sa Söderberg.

 

 

 

"Vad jag nu skulle vilja delge er här är, att vi inte ska ge upp. Vi ska se till att politikerna och de som har ansvaret för detta vansinne får upp ögonen. Så man inte glömmer det genom ett fall i tidningen. Vi ska hålla ihop, sega på, för det lönar sig att aldrig ge upp", avslutade Donald Söderberg sitt anförande på symposiet i Göteborg.

 

 

 

 

 

Rumskullafallet - Fallet Jimmy Söderberg

 

 

 

Jimmy Söderbergfallet - Münchhausen by proxy eller kroppslig sjukdom?

 

Ett fall av sepsis - barnmisshandel eller naturlig sjukdom? Hur dömer läsaren?

 

Tillbaka till Artikelindex

 

Powered by AIS