Brist på psykosocial kompetens skapar misshandel
Av John-Olof Larsson, samhällskritiker och debattör

 

  

 

John-Olof Larsson är samhällskritiker och flitig debattör. Han och hans familj är själva offer för LVU.

Artikeln är tidigare publicerad 2003-01-18 under pseudonym "Piplarsson" i Svenska Dagbladets debattforum (inlägg 750) som påbörjades den 10 december 2002, med anledning av Uppdrag granskningsdokumentären om Oskarshamnsfallet, dvs tvångsomhändertagandet och fosterhemsplacering  av Karin och Lars Holmgrens lille son.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Självklart är barnmisshandel och all annan misshandel barbariskt och avskyvärt och man blir känslomässigt illa berörd av att vuxna kan vara så grymma… Oroande och upprörande är det dessutom att barn blir misshandlade när dom är omhändertagna med stöd av LVU och att man då gömmer sig bakom sekretesslagen..

En övertro till att samhället löser dessa misshandelsproblem med LVU är en myt. Tvärtom kan dessa stackars barn genom sekretessen inte längre bli sedda, de naturliga sociala skyddsnäten såsom släkt och vänner kapas.
Barnet blir därför ännu mer utsatt..

Helt nyligen har en rapport redovisats ifrån England att många förövare såsom pedofiler och barnmisshandlare finns inom socialtjänsten, polisen, skolan. Hur stort mörkertalet är här i Sverige beroende på att tillsynsenheterna inte fungerar vid LVU- omhändertagande borde ge varje engagerad rationellt tänkande människa minst en mardröm.

Misshandel är ett stort och omfattande begrepp och för att säga det helt enkelt så löser man inga misshandelsproblem genom att misshandla och tro att då försvinner misshandelsproblemet. Tvärtom skapar man just då interaktivt våld i samhället och det är detta vi ser frukten av idag.

Misshandel kan vara både fysisk och psykisk och riktas mot vissa sociala grupper i ett samhälle genom maktmissbruk, den kan ske genom social och ekonomisk krigföring, upplösningen av familjen och urholkning av pensioner och rätten till sjukvård och en värdig behandling i livets slutskede.
Misshandel kan kallas för vård av t.ex. sociala myndigheter där LVU bär skulden till att familjer splittras helt i onödan.

Misshandel är en följd av ett samhälle som stressar och hetsar människor mot varandra, misshandel kommer av att någon känner sig underlägsen och saknar självförtroende och självkänsla och där orsaken ofta är ett sätt att hävda sig (maktmissbruk).

Misshandel sker ofta i samband med drog och spritmissbruk och är således följden av ett samhälle som inte skapat goda preferenser.

Makt och ansvar hör ihop. Misshandel och maktmissbruk är makt utan ansvar och döljer sig bakom sekretesslagar.

Men för att förstå hur Misshandel och det interaktiva våldet skapas måste man först förstå att man inte kan lyssna på Husbondens röst som har monopol på misshandel och först skapar problemen och sedan skall komma med lösningarna.

LVU är därmed ett systemfel genom att det skapar trauma och kapar barnens skyddsnät.

 

LVU - Barnmisshandel i Lagens namn?
av Ulla Wall-Johansen

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?
av Peter Klevius

Nu skiljer man på Jens och Johan. "Det är för barnens bästa"
av Charlotte Palmefors

Är vissa barn värdelösa?
av Anita Strand-H
 

Myndigheterna misshandlar barnen
av Peter

Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialen: Jens och Johan far illa
av Charlotte Palmefors

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS