De tog hennes barn på BB

 

Av Siv Westerberg, jur. kand., med. lic.

 

  

 


Siv Westerberg är tämligen unik i Sverige. Hon är både jur. kand. och med. lic
. Hon innehar europarekordet i vinnande mål i Europadomstolen, enligt uppgifter från tillförlitliga källor. Mål som Olsson v. Sverige, Olsson 2 v. Sverige, Eriksson v. Sverige och Andersson v. Sverige - samtliga mål om tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn - har tillkommit av Siv Westerbergs dedikation till skydd av mänskliga rättigheter i Sverige. Siv Westerberg är en av NKMR:s grundare och styrelsemedlem fram till 2002. Numera är hon adjungerad styrelsemedlem.

Artikeln är tidigare publicerad i Aftonbladet den 6 juni 1983. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

Det är dagen före Kristi Himmelfärdsdag. Jag sitter på tåget från Stockholm på väg hem till Göteborg. Jag har på förmiddagen varit i Stockholm och sammanträffat med hovrättsrådet Brita Sundberg-Weitman.

 

Som större delen av svenska folket vet genom TV-program är Brita Sundberg-Weitman den domare i Svea Hovrätt som haft det moraliska modet att väcka debatt om ett specifikt svenskt problem. Ett problem som i decennier varit nedtystat av både myndigheter och massmedia.

 

Problemet består i att i Sverige många tusentals barn av myndigheterna ofta med hjälp av polisvåld tagits från sina biologiska föräldrar och på lindrigt talat ofta mycket diffusa grunder i stället placerats i fosterhem.

 

Jag träffade Brita Sundberg-Weitman för att rådgöra med henne om en av dessa olyckliga familjer.  Vi diskuterade möjligheten att som ett pilotfall fora upp detta omhändertagandefall i Europeiska Kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

 

Vi kom att diskutera även flera andra liknande fall och jag tror att det fall som upprörde mig allra mest och som sysselsatte mina tankar hela tågresan var ett fall där ett nyfött barn togs från sin mor på BB.

 

Det här fallet rörde en nyförlöst mor som ligger på en BB-avdelning på ett svenskt sjukhus. När barnet är fem dagar gammalt infinner sig socialvårdens tjänstemän på sjukhuset och kräver att få ta det späda barnet från modern. För att modern skall dåsa till och det ej skall utspelas för medpatienterna störande scener far modern en lugnande spruta.

 

Senare på dagen tar en sköterska den fem dagar gamla babyn ur moderns armar och lämnar babyn till socialvårdspersonalen.  Så småningom överlämnas barnet till en fosterfamilj som "beställt" ett barn hos socialvården. Fosterfamiljen i fråga hade "beställt" en liten flicka som de ville ha redan som spädbarn och behålla för framtiden.

 

Den unga modern som så grymt berövades sitt barn hade haft en del psykiska besvär under graviditeten. Ingen, varken läkare eller socialarbetare, hade dock ens påstått att hon inte skulle vara kapabel att sköta sitt barn.

 

Men någon förståsigpåare hade på­stått att hon inte skulle klara att ge barnet känslomässig kontakt. Och, ett dylikt påstående räcker i dagens Sverige för att man med stöd av Lag om vård av unga skall ta ifrån en ung mor hennes nyfödda barn på BB.

Jag upprördes som jurist över att dylika rättsövergrepp sker i det moderna Sverige. Och jag upprördes som mor över den otroliga grymhet som begåtts da man skilt mor och barn från varandra.                            

 

Men jag tror att det som allra mest sysselsatte mina tankar var skildringen av hur modern far "en lugnande spruta". "En lugnande spruta" för att det inte skulle utspelas för medpatienterna störande och oroande scener när man begår den otroliga grymheten att stjäla det nyfödda barnet från modern. Men "en lugnande spruta" måste ju vara åtminstone ordinerad av en läkare, även om det sedan kanske är en sjuksköterska som ger själva injektionen.

 

Upplösningen av rättssamhället i Sverige har nu gått så långt att läkare och sjuksköterskor står till tjänst med "lugnande sprutor" när myndigheterna stjäl ett nyfött barn från modern. Läkare och sjuksköterskor som den unga modern litade på fanns på sjukhuset för att bistå henne och hennes nyfödda barn.

 

Var och en som kan sin nutidshistoria vet att den moderna diktaturstaten alltid behöver läkare i sin tjänst.

 

Läkare som sinnessjukförklarar för regimen misshagliga personer. Läkare som biträder vid tortyr och avrättningar. Läkare som i arbetslägren frisk-förklarar sjuka människor. (Modern variant i Sverige på det sistnämnda är och konsultläkare).

 

Denna läkarnas medverkan i regimens grymheter tycker jag är ett av de allra säkraste tecken på att socialdiktaturen i Sverige kommer att vara ett fullbordat faktum lagom till år 1984.

 

Sveriges Läkarförbund tiger som vanligt still allt medan svenska läkare i sitt handlingssätt alltmer avlägsnar sig från de etiska regler som respekteras av läkare i alla andra västvärldens länder.

 

Vad är det som håller på att hända i Sverige med benägen hjälp av socialarbetare och läkare?

 

Nästa gång kanske det är Ditt barn eller Ditt barnbarn som tas från sin mor på BB för att aldrig återförenas med henne.

 

Är det inte på tiden att rättsvårdande myndigheter och socialstyrelsen griper in och stoppar dessa skändligheter mot enskilda människor? Hur länge till skall ensamma och svaga människor vara helt utan rättssamhällets skydd?

 

När jag kom hem till Göteborg på kvällen och nätt och jämnt hängt av mig ytterkläderna ringde det i telefonen. Det är en av mina äldsta klienter, Knut Andersson, 77 år, som ringer. Knut berättade vad som hänt i hans hem under dagen och det skall jag berätta om i morgondagens nummer av Aftonbladet.

 

Det är berättelsen om hur det går till när sociala myndigheter med hjälp av läkare berövar en handikappad åldring friheten för att tvinga henne att framleva sina sista år som ett paket i en sang på ett mentalsjukhus.

 

 

 

 

Fallet Christina - Att ta ett barn
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn
Av Tryggve Emstedt

 

Klart olagligt att skilja tvillingarna från sin mor

Av Siv Westerberg

 

De har fyldt os med løgn - Vred mor til 14-årige Niels på flugt
Nyhetsartikel i Ekstrabladet


Tvangsfjernelse af nyfødt
Af Jørgen R. Holmberg Larsen


Doktor Mengele i Norska hem?
Av Marianne Haslev Skånland


Pseudoadoptioner av fosterbarn i Sverige.
Föredrag av Siv Westerberg vid NKMR's symposium i Göteborg den 17 juni 2000

  
Förtäckta adoptioner - Två fall.
Föredrag av Ruby Harrold-Claesson vid NKMR's symposium i Göteborg den 17 juni 2000

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS