Domarjäv efter återförvisning
Dokumenttyp: Artiklar Publicerad: 2008-10-03 Instans: Kammarrätten i Göteborg
Avgörandedatum: 2008-09-16 Målnummer: 5728-5729-08

Kammarrätt: Ett mål om LVU återförvisades till länsrätten, och de klagande gjorde då jävsinvändning mot domaren i länsrätten som redan tagit ställning i sak i målet. Domarens anses nu på grund av jäv vara förhindrad att delta i den förnyade handläggningen i länsrätten.


Tre barn hade omhändertagits med stöd av LVU. Föräldrarna överklagade ett beslut av kommunen att vården av barnen inte skulle upphöra. Länsrätten avslog sedan föräldrarnas överklagande av beslutet utan att förordna något offentligt biträde åt parterna. Föräldrarna överklagade vidare till kammarrätten som beslöt att återförvisa målet till länsrätten med hänvisning till att offentligt biträde inte hade förordnats.

När ärendet skulle tas upp på nytt i länsrätten framförde föräldrarna jävsinvändning mot två rådmän och en notarie som deltagit vid den tidigare handläggningen vid länsrätten. Länsrätten ogillade emellertid jävsinvändningen.

Föräldrarna överklagade beslutet att jäv inte förelåg till kammarrätten, som bedömer att den rådman som dömt i sakfrågan i länsrätten på grund av jäv är förhindrad att vidta ytterligare åtgärder i målet. Eftersom han redan tagit ställning till saken är omständigheterna sådana att förtroendet för hans opartiskhet är rubbat.

Den andre domaren hade dömt i ett tidigare mål om LVU med samma parter och notarien hade endast fattat beslut i preliminära frågor i målet. Att domaren dömt i mål med samma parter medför inte att han anses jävig. Inte heller notariens opartiskhet kan på objektiva grunder ifrågasättas anser kammarrätten.


Jävig domare får inte döma
Av Sven L-O Johansson, Värmlands Folkblad, vf.se, 2008-09-25

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till NKMR:s Entrésidan

 

 


Powered by AIS