Efterskrift till ”Lika inför lagen”

Av Gunvor Wallin och Thomas Wettergren

 

 


Gunvor Wallin är pensionerad juris professor. Hon har i flera år varit verksam som professor i civilrätt i Lund. Thomas Wettergren är fil kand, samhällskritiker och artikelförfattare i Båstad.

Artikeln återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 

Högsta domstolens ordförande, justitierådet Bo Svensson, har i brev till Thomas Wettergren riktat kritik mot vad som står i ”Lika inför lagen” (sid 31) om HD:s bristande intresse för att delta i reformarbetet.

Bo Svensson skriver:
”Tack för ´Lika inför lagen´ som jag läst med stort intresse.
Det är inte riktigt som det står i Er artikel att HD inte visat något intresse för att delta i en debatt som följt på JK:s rapport Felaktigt dömda. Jag har själv liksom Johan Munck och Anna Skarhed deltagit i seminarier som anordnats av JK och jag har publicerat en artikel i ärendet som jag härmed översänder för kännedom.”

Artikeln i fråga har titeln ”Felaktigt dömda – några synpunkter med anledning av en rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt”. Den är publicerad i Juridisk Tidskrift (JT) 2006-07 nr 2.

Vi medger vår försummelse, men vill även uppmärksamma läsaren på en liten betydelseskillnad Bo Svensson skriver ”intresse för att delta i en debatt”, medan vi talar om intresse för att delta i reformarbetet.

Professor Anders Agell skrev 2007-01-08 en artikel i Uppsala Nya Tidning med rubriken ”Rättsstatens sprickor går på djupet”. I denna kommenteras bl a Bo Svenssons ovan nämnda artikel.

Anders Agells artikel finns på NKMR:s hemsida och på söktjänsten Google. Vi hänvisar läsarna till båda artiklarna.

 

Lika inför lagen

Av Gunvor Wallin och Thomas Wettergren 

 

Rättsstatens sprickor går på djupet
Av Anders Agell


Rättsstaten har satts på undantag

Av Anders Agell

 

Justitiekanslern och rättssäkerheten i Sverige
En serie artiklar i Aftonbladet, DN, SvD och Världen idag.


"Bortom allt rimligt tvivel"
Av Gunvor Wallin och Thomas WettergrenRättssäkerhet på undantag
Av Gunvor Wallin och Thomas WettergrenTillbaka till Artiklar

 

Powered by AIS