Vems ansvar?

Nyhets artikel i Skånska Dagbladet

 

 


Artikeln är tidigare publicerad i Skånska Dagbladet, skd.se den 15 december 2006

 

 

Placering. Ett särskilt vårdhem för ensamkommande flyktingbarn har öppnats i Rosengård.
Att detta boende inrättas i Malmö beror på att Migrationsverket har svårt få kommunerna att ta emot de ensamkommande barnen.

Fenomenet med de ensamkommande flyktingbarnen är växande. Enbart i år kan det komma att handla om så många som drygt 700. Eftersom Sverige fortfarande bedriver en mer generös invandringspolitik än nästan några andra länder är det dessutom troligt att antalet blir ännu större till kommande år, i synnerhet som de ligor som organiserar flyktingsmuggling har noga koll på läget i enskilda länder.


Tidigare var det Migrationsverket som hade ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen. I somras överfördes det på kommunerna. Det var en föga genomtänkt reform. Kommunerna samarbetar ytterst sällan kring invandringspolitiska frågor. Det måste ytterst vara statens ansvar hantera situationen för de människor som tar sig hit.


Idag hamnar de ensamkommande flyktingbarnen i de tre storstadsregionerna. Det är den geografiskt mest olämpliga placeringen eftersom den sociala kontrollen där är minst. Ett första steg borde därför vara att låta Migrationsverket ta över ansvaret och öppna gruppboenden i mindre kommuner på andra håll i landet där barnen lättare kan få en fungerande vardag.

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Powered by AIS