Swedish

Välj ditt språk

Ett föräldrapar som fick sina barn hjärntvättade

Av Susanna Svensson, journalist, jurist

 

 

 

 

 


Susanna Svensson är journalist och jurist. Hon deltar aktivt i samhällsdebatten kring tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn och hennes inlägg förekommer såväl i radio som i tidningarnas insändarspalter.

Artikeln är tidigare publicerad i Familjebladet nr 3-4/02. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

 

Ärendet började i början av 90-talet när barnen placerades frivilligt i familjehem pga. bioföräldrarnas hälsoproblem. Efter drygt ett år avslöjades mycket svåra förhållanden i familjehemmet, där ett flertal barn var placerade. En pojke hade blivit misshandlad bl. a genom slag med duschslangen och dessutom hade han fått en gaffel inkörd i kinden. De ovan nämnda föräldrarnas barn var för små för att kunna berätta något i polisförhören, men äldre barn berättade om hur de bl. a blivit slagna med en käpp samt blivit tvingade att stå på tå med armarna upp i vädret som straff. Under tiden i detta familjehem visste inte barnen vad fosterföräldrarna hette utan de blev tillsagda att kalla dem för mamma och pappa.

 

Byte av familjehem

När detta avslöjades blev barnen place­rade i ett annat familjehem. Ärendet gjordes om till ett LVU och dessutom infördes ett tillfälligt umgängesförbud för att bar­nen skulle finna sig till rätta i det nya familjehemmet. I samma veva började barnen att få behandling hos BUP. Där berättar barnen om sina hemska upplevelser och om vad "mamma" och "pappa" hade gjort. Barnen har ju inga särskiljande begrepp för att skilja mellan fosterföräldrarna och bioföräldrarna. Dessutom hade socialtjänsten inte meddelat BPU att misshandeln inträffat i ett familjehem utan de tar för givet att det är bioföräldrarna som begått övergreppen. Ju längre tiden går ju räddare blir barnen för sina föräldrar. Några försök till umgänge görs nu men de måste avbrytas pga. barnens rädsla.

 

Anklagelserna ökas på

Barnen ökade successivt sina anklagelser ivrigt påhejade av fostermodern och BUP. I varas lämnade föräldrarna in en begäran om att få LVU-et omvandlat till ett frivilligt omhändertagande, samt om att planering av hur umgänget ska kunna genomföras.

 

Då avslöjades andra konstigheter i ärendet. När barnen föddes och föräldrarna i samband med faderskapserkännandet begärde att få bli registrerade som gemensamma vårdnadshavare hade Soc inte skickat det vidare för registrering. Under alla år har fadern dock fått ta del av allt sekretessbelagt material trots att han ej varit formell vårdnadshavare.

 

Under länsrättsförhandlingarna erkänner sedan socialtjänstens företrädare att de hela tiden har varit medvetna om att det inte har varit bioföräldrarna som misshandlat barnen. Trots detta har det varit barnens rädsla för att bli misshandlade som varit orsaken till umgängesförbudet under alla år.

 

LVU upphör

Äntligen upphävdes detta orättfärdiga LVU och omvandlades till ett frivilligt omhändertagande. I domskälen framförs bl. a följande: "I målet har inte framkommit annat än att barnens negativa inställning gentemot föräldrarna grundas på missförstånd om vem som utsatt dem för övergrepp under deras tidigare levnadsår. Nämnden har inte ens påstått att det skulle förhålla sig på annat sätt och har heller inte i målet påvisat några åtgärder syftande till att bibringa barnen en annan uppfattning för att underlätta ett genomförande av vårdplanens föreskrifter om umgänge. "Vårdplanens föreskrifter om regelbundet umgänge stämmer för övrigt inte med ett sjuårigt umgängesförbud."

 

Långa köer till barnpsyk

Nu väntar föräldrarna på att barnen skall få rätt behandling på barnpsyk, så att de så småningom kan återuppta kontakten med sina barn. Det har dock snart gått fem månader sedan domen fälldes och köerna till bra barnpsykologer är långa. Dess­utom kan man ju undra om det finns någon barnpsykolog som är utbildad för att behandla barn som utsatts för hjärntvätt med bistånd från den myndighet som har det yttersta ansvaret för att barn inte far illa.     

 

 

 

 

Götenefallet - Det värsta av allt var hjärntvätten

Dottern berättar om barnens hemska år

Av Tomas Svedberg 

 

Götenefallet - Det värsta av allt var hjärntvätten (forts)

Dottern berättar om barnens hemska år

Av Tomas Svedberg 

 

Fosterbarns rättslöshet
av Brita Sundberg Weitman
 

 
Misshandel av försvarslösa
Av Assi Edlund  

Barnfängelser? I Sverige?
av Siv Westerberg


Omhändertagna barn bara en bricka i spelet
av Siv Westerberg


Fosterbarn som god butikk
av Siv Westerberg
 

”Samhället måste bli en bättre förälder”
av Kerstin Wigzell
 

Tillbaka till Artiklar

 

 

                 

 

Powered by AIS