ETT STORT TACK TILL RUBY SIV OCH STYRELSEN I NKMR 

Maud Olofsson har fått modediagnosen "Munchhausen by Proxy" klistrad på sig av barnpsykiatrisk "expertis" och socialarbetare. Hennes fyra barn har blivit tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade. Hon får endast träffa dem under bevakning. Obs! Socialsekreteraren i det här fallet är samma som var handläggare i Fallet Lindelöf som kom att kosta svenska skattebetalare 2,1 miljoner vid förlikningen i Europadomstolen den 20 juni 2000.

Maud Olofsson är ordblind. Texten är skriven av henne själv. Hon har dock fått hjälp med korrekturläsning. Läs och begrunda klokheten i hennes ord.

 

 

 


Familjens skyddsänglar som med kraft och mod försöker göra allt för att skydda barn och föräldrar från felaktiga rättsövergrepp och makt-myndighets-missbruk. De lägger ned hela sin själ för att hitta verktyg för att avslöja och komma åt korrupta system där maktmissbruk och rättsmissbruk satts i system vilket skadar många oskyldiga människor och splittrar familjer. Ibland för alltid när återföreningar omöjliggörs genom att lagar och förordningar inte följs och lämnar öppet för slentrianmässiga beslut utan lagligt innehåll. Vi lever i ett land där våra makthavare blundar för sanningen och våra medmänniskor berövas sina rättigheter. De lämnas åt sitt öde utan möjligheter att få upprättelse i sitt eget land. Vart tog demokratin , mänskliga rättigheter  och allas lika värde vägen? Det undrar svenska folket som bor i  u-landet Sverige som är så fattigt så det inte längre har råd med mänskliga rättigheter, och där våra medborgare fråntagits rätten till ett tryggt familjeliv.

Maud Olofsson

 

 

Anförande av Maud Olofsson vid NKMR:s symposium i Göteborg den 1 juni 2002

 

Två dikter av Maud Olofsson

 

Farlig eller farliggjord mamma ?

 

Farliga eller farliggjorda föräldrar ?

 

Tillbaka till Artikelindex

 

 

Powered by AIS