Swedish

Välj ditt språk

Föräldrar fick ideell hjälp i rätten
Av: Torsten Strömberg

 

 

Torsten Strömberg är journalist på tidningen Östra Småland.
Artikeln är tidigare publicerad i Östra Småland den 19 februari 2004. Den ingår i en serie artiklar författade av samma journalist som har publicerats om Fallet Gueblaoui som Per Hermanrud, Kalla Fakta, rapporterade om i TV4 den 27 september 2004.

Artikeln återges här för NKMR:s läsare på grund av att den har försvunnit från Östra Smålands hemsida. Den återges med författarens benägna tillstånd.

 

 - Så länge barnet var i vår vård i vårt eget hem mådde det utomordentligt bra och utvecklades väl. Men efter omhändertagandet har hälsan blivit sämre och viktutvecklingen till och med gått nedåt.


Oskarhamnsmakarna fick ideell hjälp av juristen och läkaren Siv Westerberg inför förhandlingen vid länsrätten i Kalmar under onsdagen. Hon hade skrivit en inlaga som lämnades in.
   - Jag anser att de här människorna inte behandlas rättvist, säger hon.

Läkarintyg
Till stöd för att barnet mådde bra i hemmiljön hade två läkarintyg skickats med.
   - De visar att hans psykosociala utveckling var helt normal
   - De uppgifter som finns om barnet i socialmyndighetens handlingar, och som kommer från fosterföräldrarna, att barnet överhuvudtaget inte talade när det kom dit, visar vilken svår upplevelse det var att skiljas från sina föräldrar, menar Siv Westerberg i inlagan.
   Barnet talade, enligt föräldrarnas uppgifter, enstaka ord i hemmiljön.
   - Det är inom ramen för normal språkutveckling. Barn i 1-2 årsåldern visar ofta stora variationer, framhåller Siv Westerberg, som alltså också är läkarutbildad
   - Men efter flera års vistelse i fosterhemmet är det fullständig katastrof med barnets språkutveckling. Det är nu 4,5 år och kan bara tala enstaka ord.

Lösa grunder
I inlagan menar föräldrarna att de skött barnet väl och att tvångsomhändertagandet har skett på lösa grunder.
Föräldrarna påpekar att de alltid gick med barnet en gång i veckan till barnavårdscentralen eftersom barnet låg vid nedre normalgränsen för viktutveckling. De menar dock att en kulturkrock skett med personalen där eftersom det antecknats "misstänksam mot socialförvaltningen" i barnets journaler.
Det anser inte Siv Westerberg är så märkligt med tanke på den utveckling som varit.
   - Alldeles särskilt sedan 45 procent av de tvångsomhändertagna barnen i Sverige var invandrarbarn.
   - De hade alltså anledning att vara misstänksamma.
Av inlagan framgår att barnavårdscentralens personal reagerat över att ena maken talade om irrelevanta saker vid besöken.
   - I deras kultur är man ohövlig om man går rakt på sak när det ska diskuteras något. Av hövlighet ska man först tala om andra saker.

Gått ned i vikt
Barnet har en tid bott på Västrumsgården. Då började det minska i vikt. Även i fosterhemsplaceringen har det varit periodvisa nedgångar i vikten.
De tycker det också är anmärkningsvärt att fosterhemsföräldrarna uteblivit från två inbokade besök vid regionsjukhuset i Linköping för kontroll av viktutvecklingen.
Föräldrarna misstänker att barnet drabbats av mjölkintolerans eller glutenallergi. Något de menar ansvariga varit ointresserade av.
   - Det kan förstöra för barnets framtid.

Pensionerad 57-åring
De reagerar också mot att en 57-årig förtidspensionär utsetts till fosterfar och att fostermamman jobbar heltid utanför hemmet.
   - Jag vill påminna om att socialmyndigheter regelbundet avslår begäran från far- och morföräldrar i 50-årsåldern att ta hand om barn för fosterhemsvård.
   - Vi konstaterar att barnet nu huvudsakligen vårdas av en sjuk 57-åring, som inte vill ha kontakt med läkare, skriver Siv Westerberg.
Hon menar att LUV-vården nu måste upphöra för barnets bästa.
   

– Domaren verkade lyssna på oss
– Jag hoppas barnet får komma tillbaka till oss. Men vi får inte besked förrän om en vecka.
Det säger pappan till barnet som omhändertagits och där föräldrarna inte hade någon advokathjälp under förhandlingen vid länsrätten under onsdagen.
Förhandlingen tog cirka två timmar och med vid förhandlingen fanns den inlaga som advokaten och läkaren Siv Westerberg sammanställt åt makarna. Om den kan ni läsa i artikeln här intill.
   - Domaren verkade beredd att lyssna på oss. Det kände jag för första gången efter två år att någon gjorde, berättar pappan.
   - Däremot var inte socialnämnden villig till att barnet skulle lämnas tillbaka till oss. De anser inte att vi klarar att sköta barnet.
Enligt pappan berättade barnets advokat att det ville tillbaka till föräldrarna.
   - Men att det inte går eftersom vi bråkar för mycket, ansåg han, berättar pappan.
Föräldrarna lever pressat och har en annorlunda umgängesrätt. De får bara träffa sitt barn två timmar var sjätte vecka.
   - Vi får heller inte träffa barnet gemensamt. Jag får träffa barnet två timmar och min fru två timmar.
   - Men aldrig tillsammans.

 

Föräldrar fick ideell hjälp i rätten
Av: Torsten Strömberg

 

Tillbaka till Oskarshamnsfallet 2 - Invandrarpojke tagen av socialen i Oskarshamn

 

Tillbaka till Artikelindex

Artikelarkiv

 

 

Powered by AIS