Fosterbarns situation ska undersökas
Nyhetsnotis i Göteborgs-Posten, 2010-03-12


 

Webmasters kommentar
NKMR välkomnar regeringens beslut att undersöka fosterbarnens situation, även om det anses som sent påkommet - alldeles för sent för många.

NKMR har under hela sin existens, dvs sedan 1996, krävt att fosterbarnens situation ska undersökas. Dessförinnan hade Medborgarrättsrörelsen under ledning av fd lagmannen i Solna tingsrätt, Brita Sundberg-Weitman, och andra framstående jurister, bl. a professor Jacob W F Sundberg, advokat Lennart Hane och jur. kand, med. lic Siv Westerberg, påtalat de utomordentligt stora bristerna som vidlåder fosterhemsvården.
Mellan 1982 och 1998 vann Siv Westerberg nio mål i Europakommissionen och sju mål i Europadomstolen huvudsakligen gällande de tvångsomhändertagna barnens situation. 

Redan den 20 december 2005, då fd folkhälsominister Morgan Johansson annonserade tillsättande av en granskningskommission med anledning av visningen av SvT-dokumentären "Stulen barndom", begärde NKMR att granskningen skulle omfatta inte enbart perioden 1950-, 60- och 70-talen utan också fram till våra dagar. Vårt förslag fick inget gehör.

I sitt jultal den 25 december 2009, annonserade Kung Carl XVI Gustaf bildande av ett barnforum. Och, äntligen, nu har regeringen kommit till insikt om att situationen för dagens fosterbarn måste undersökas.

NKMR befarar emellertid att BO inte är rätt instans att utreda missförhållandena inom dagens fosterhemsvård, eftersom BO har aldrig reagerat till skydd för fosterbarnen.

 

stockholm:
Barnombudsmannen får i uppdrag av regeringen att inhämta åsikter och erfarenheter från barn och ungdomar som är placerade i familjehem och hem för vård och boende (HVB). Regeringen beslutade i går att tilldela BO 1,5 miljoner kronor för uppdraget under 2010.

BO ska undersöka hur ett urval av barn och unga uppfattar den sociala barn- och ungdomsvården. De ska även sammanställa brister och förde­lar och hitta metoder för att lyssna på barn i utsatta situationer. (TT)NKMR:s brev angående tillsättande av en oberoende granskningskommission

Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita AnkarcronaAdvokat Lennart Hanes skrivelse ang. skadestånd för LVU-offrenRättsröta och myndighetsmissbruk i barnavårdsärenden.
Föredrag av Kent Sänd vid NKMR:s symposium i Göteborg den 5 juni 2004


Några exempel på vad fosterbarn berättar om vanvård, misshandel och övergrepp i fosterhem.
Siv Westerbergs föredrag vid NKMR:s Symposium i Göteborg, juni 2003
 

Fosterbarn som god butik
Av Siv Westerberg


Tillbaka till Artiklar Tillbaka till Entrésidan

 

Powered by AIS