Fosterbarns och institutionsbarns utbildning

En sammanställning av artiklar i olika media 1996 --


NKMR:s kommentar:

Det är sedan länge väl känt att samhället är en usel förälder. Det är sedan länge väl känt att barn som har "vårdats och uppfostrats" i samhällets regi toppar all negativ statistik. Det har av åtskilliga forskare konstaterats att barn som har stannat kvar i sina av samhällets myndigheter påstådda dåliga familjer har haft bättre resultat i livet än deras syskon som tvångsomhändertogs och placerades i fosterhem eller på institution.
Likväl har vi, under mer än ett halvt sekel, kunnat konstatera det galopperande antalet barn som tvångsomhändertas och "fostras" i samhällets regi. Siffrorna för perioden 1920 - 1980 visar att 250 000 barn hade tvångsomhändertagits och separerats från sina familjer. Statistiska Centralbyrån (SCB) anger att 25 000 barn var tvångsomhändertagna år 2010.
Vanvårdsutredningen har konstaterat den grymma vanvård som fosterhems - och institutionsplacerade barn utsattes för under den utredda perioden 1920 - 1980. Upprättelseutredningen har rekommenderat att de drabbade ska motta gottgörelse med 250 000 kronor för sina förstörda barndomsår.
Men, problemen med vanvårdade och förstörda fosterhems- och institutionsplacerade barn fortsätter än idag. Och, så länge socialtjänstens personal runtom i Sverige får fortsätta att ingripa i barns och deras familjers privat- och familjeliv, kommer barn att fara illa.
Nyligen föreslogs ytterligare 500 miljoner till fosterhemsvården.
Det egendomliga är att ingen tänker på alternativet - att ge barnen hjälp och stöd i sina biologiska hem.
Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand, Ordf. i NKMR

Göteborg, 2011-11-09

 

 

 

Placerade barn misslyckas i skolan

Av Håkan Ceder och Helén Ängmo

BRÄNNPUNKT | SAMHÄLLSVÅRD. 86 procent av alla svenska barn är behöriga att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Men bland omhändertagna barn är siffran så låg som 55 procent, visar ny statistik. Oacceptabelt, skriver Socialstyrelsens överdirektör

Brännpunkt, Svenska Dagbladet, svd.se - 2011-11-09.

 

 

Omhändertagna barn har sämre betyg

Nyhetsartikel i Göteborgs-Posten

Barn som tagits omhand av samhället har mycket sämre skolresultat än andra barn, visar ny statistik som tagits fram av Socialstyrelsen och Skolverket.

Oacceptabelt, anser de båda verkens överdirektörer.

86 procent av alla svenska barn är behöriga att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan.

/ TT, Göteborgs Posten, gp.se - 2011-11-08

 

 

Ökat fokus på fosterbarnens skolgång

Sveriges Radio, Nyhetsartikel
En ny studie från Göteborgs Universitet visar att fosterbarn har klart sämre chanser än andra barn att klara av sin skolgång. Sedan en tid tillbaka arbetar därför några av stadsdelarna på Hisingen med projekt där man fokuserar extra mycket på fosterbarnens utbildning.
Sveriges Radio, P4 Nyheter, sr.se - 2011-01-18Fosterbarn halkar efter i skolan

Av Lars Andersson

Fosterbarn har betydligt sämre chanser än andra barn att klara av sin skolgång. Det visar en ny studie som forskare vid Göteborgs Universitet deltagit i. I studien har man dels undersökt hur det gått för 76 000 svenska barn och ungdomar som någon gång varit placerade i famiIjehem, dels gjort ett stort antal djupintervjuer.

Sveriges Radio, sverigesradio.se -18 januari 2011

 

 

Kort utbildning för unga som bott i familjehem
Av Alf Isemo

GÖTEBORG: Barn som varit placerade i familjehem fortsätter sällan till högre studier. För mänga beror detta inte på bristande begåvning.
Göteborgs-Posten - torsdag 7 oktober 2010

 


Få familjehemsbarn pluggar vidare
Nyhetsnotis i TT/Göteborgs-Posten

Ungdomar som bott i familjehem eller på institution pluggar sällan vidare även om de har begåvning för det, visar ny forskning.

60 procent lämnade gymnasiet i förtid, mot 18 procent för jämnåriga. 13 procent sökte högre studier mot 41 procent för övriga
Göteborgs-Posten, gp.se - 6 oktober 2010

 

 

Stora brister i HVB-barns skolgång

Sveriges Television, Nyhetsartikel
Många barn i så kallade HVB-hem får inte den skolundervisning de har rätt till. Endast ett av 31 granskade HVB-hem undervisar i alla ämnen och ger eleverna tillräcklig undervisningstid, enligt en rapport från Skolinspektionen.

Sveriges Television, svt.se - 2010-02-22

 

 

”Kommunerna tar inte ansvar för utsatta barns skolgång”

Av Marie-Hèlène Ahnborg och Erik Bergeå
Skolinspektionen slår larm i ny rapport: Många barn i så kallade HVB-hem får inte den skolundervisning de har rätt till. Skolinspektionen har nyligen avslutat en granskning av skolgången för de elever som får särskild undervisning i så kallade HVB-hem (Hem för vård eller boende). Resultatet är nedslående. Elevernas hemkommuner är passiva och det saknas en genomtänkt strategi för skolundervisningen. Endast ett av de 31 granskade HVB-hemmen undervisar i alla ämnen och ger eleverna den undervisningstid de har rätt till. Det finns elever som går i skolan endast 5–10 timmar i veckan. Förutom kommunernas dåliga ansvarstagande visar vår granskning att regelverket har brister och är otydligt, skriver Marie-Hèlène Ahnborg och Erik Bergeå.
Dagens Nyheter, dn.se - 2010-02-22

 

 

 

 


Dalslandsfallet - Tyskt barn rymt från tyskt barnhem i Dalsland
En serie artiklar i olika media, 2009-01-06 --


Barnevernsbarn får ikke nødvendig skolegang

Får mangelfull eller ingen undervisning, Aftenposten.no, 03.11.08

Får ikke skoletilbud. 20 av 22 barnevernsbarn får ikke det skoletilbudet de har krav på.

Av Linda Bjørgan, Norsk Rikskringkasting, nrk.no - 03.11.2008

Fosterbarn och deras syskon

Författare: Margareta Edling, Apropå 3 /1997


"En övertro på fosterhem"
Av Jan Samuelsson, Lunds Universitet meddelar, nr 6 1996Tillbaka till artiklar

Tillbaka till NKMR:s Entrésida

  

 

 

Powered by AIS