Fosterhemsterror

TT, Punkt SE

 


Artikeln är tidigare publicerad i TT och Punkt SE den 22 augusti 2007

 

Några fall
Flicka, 12, placerad på ett skol- och behandlingshem i Göteborg 2000.

Blev slagen, lurad att prova narkotika, utsatt för sexu­ella övergrepp.

 

Pojke, 14, barnhemsplacerad i Alingsås1971. Utsattes för mycket grova övergrepp, tvingades tvätta personalens köns­organ, om nätterna kröp personalen ner i bar­nens sängar.

 

Flicka, 10, placerad i fosterfa­milj, 1979

Blev slagen av fosterpappan med läderpiska och knytnävar. Utsattes för upprepade sexuella övergrepp, kränktes dagligen med ord som "fittan", "gri­sen", "kärring jävel".

 


Rädda Barnen: Inte omöjligt att liknande saker kan hända i dag

Systematiska övergrepp och miss hand et - berättel­serna om hur barn farit illa i fosterhem har väckt be­störtning hos utredare och den ansvariga ministern.

 

Det värsta är att det kan hända även i dag, varnar Rädda Barnen.

 

De blev slagna med sopkvastar och kedjor, inlåsta i garderober, utelåsta i snön med nedkissade kläder och tvingades att utföra sexuella hand­lingar.

 

Berättelserna från dem f som plågades i dåtidens fosterhem och institutioner är en mörk del av den svenska historien, konstaterar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som i går tog emot den första delrap­porten om den sociala barnavården.

 

- Jag blir väldigt illa be­rörd över att så många barn haft det så förfärligt.

Man känner vanmakt när man läser det, säger hon till TT.

 

Men också i dag sker övergrepp mot barn som är placerade i familjehem eller på institution, häv­dar organisationen Stulen barndom och får stöd av Rädda Barnen.

 

-         Det är inte alls omöj­ligt att liknande saker kan hända i dag, säger Anna Frenning, programhand­läggare för vuxenstöd till barn på Rädda Barnen.

 

Organisationen efterly­ser en instans dit barn som ar placerade kan vända sig om de får pro­blem.

 

Maria Larsson lovar mer skydd till barn som omhändertas. I en propo­sition som lades till riks­dagen före sommaren fö­reslår regeringen bland annat skärpt tillsyn och kunskapsstöd åt social­tjänsten.              

 

 

FAKTA/Utredning om fosterbarn

Under åren 1950 till 1980 gjordes mellan 200 000 och 250 000 place­ringar i fosterhem och på institution. Utredningen har intervjuat ett 60-tal personer som var placerade i fosterhem eller på institution mellan 1920 och 1980. De äldsta intervjuade är i 85-års åldern. De yngsta är 35-40 och bortåt 200 personer väntar på att bli intervjuade. Samtliga erbjuds samtal med psykolog och hjälp att få ut handlingar som rör dem själva ur myndigheternas arkiv.

Utredningen har begärt och fått förlängd utredningstid för att hinna intervjua alla som vill berätta. (TT)


Fosterfamiljen gjorde honom till slav
Av Andreas Utterström


Stulen barndom.
Förhållandena i forna barnhem skall granskas - äntligen!

 


Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS