"Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv"
Av Madeleine Antonsen, jur. kand och Siv Westerberg, jur. kand., med. lic

Jur. kand. Madeleine Antonsen är fd styrelsemedlem i NKMR.
Jur. kand., med.lic. Siv Westerberg är en av NKMR:s grundare och fd styrelsemedlem. Hon innehar europarekordet i vunna mål i Europadomstolen och hon har varit nominerad åtskilliga gånger för en Right Livelihood Award för sitt engagemang för de mänskliga rättigheterna.

Både
Madeleine Antonsen och Siv Westerberg är adjungerade styrelsemedlemmar i NKMR.

Inlägget är publicerat i Aftonbladet debatt den 11 maj 2008.

 

Advokat Peter Althin och jur. kand. Anton Strand tar i debattartikeln "Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv" upp till debatt den mycket viktiga frågan om de synnerligen oseriösa och missvisande utredningar som socialsekreterarna gör inför tvångsomhändertagande av barn. Det är glädjande att kända jurister tar upp detta till allmän debatt. Drabbade familjer som blivit fråntagna sina barn är väl medvetna om vilka direkta lögner som förekommer i socialutredningarna. Vi instämmer helt i Peter Althins och Anton Strands synpunkter därvidlag.

Men vi vill tillägga att vi tycker att det även finns systemfel i socialtjänsten. Dessa systemfel ligger bland annat i att det är samma personer, socialtjänstens tjänstemän, vilka har till uppgift att hjälpa familjer som fått någon form av problem, som sedan i stället blir familjens motpart och gör en utredning. Denna utredning leder ofta till att familjen splittras och därmed ödelägges både föräldrars och barns liv genom ett tvångsomhändertagande. Att samma instans i samhället har till uppgift att hjälpa familjer och att splittra familjer strider helt mot maktfördelningsläran.

Även i de enstaka fall där tvångsomhändertagande av barnet verkligen är nödvändigt skall givetvis rättssäkerhetsprinciper råda.

Göteborg i maj 2008


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och juristerInkompetenta socialarbetare ödelägger människors liv
YouTube


Inkompetenta socialarbetare ödelägger liv
Av Peter Althin och Anton StrandTillbaka till Artiklar

Powered by AIS