Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

 

 

 

 

Sedan justitiekanslerämbetet inte vidtagit någon granskning av socialtjänsten med anledning av den av oss 23 advokater, jurister, hyresråd och fd kammarrättsråd, och en fd åklagare, till Justitiekanslern Göran Lambertz sända skrivelsen angående rättssäkerhet - eller bristande rättssäkerhet - i LVU-mål har undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand, ordf. i NKMR skickat nedan återgiven uppföljningsskrivelse till JK.

 

 

 

2008-08-18

 

 

 

 

Justitiekansler Göran Lambertz

Box 2308,

 

10317 STOCKHOLM

 

 

 

 

Ärende: Barn tvångsomhändertas utan saklig grund

 

 

 

Bäste Justitiekansler Göran Lambertz,

 

 

Jag bekräftar mottagande av Gun Löfgren Cederberg preliminära undersökning, (2008-06-24), som föranleddes av skrivelsen "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". Skrivelsen var undertecknad av 24 advokater och jurister inkl. ett hyresråd tillika fd kammarrättsråd och en fd åklagare, dvs personer som i sitt professionella liv har kommit i kontakt med LVU och på nära håll sett den bristande rättssäkerheten hos såväl socialtjänsten som förvaltningsdomstolarna.

 

 

I meddelandet framhåller Gun Löfgren Cederberg att hon har "varit i kontakt med Utrikesdepartementet och gått igenom Riksdagens ombudsmäns relevanta beslut på området" men har "inte funnit tillräcklig anledning att inleda ett särskilt tillsynsprojekt angående omhändertaganden enligt LVU".

Detta besked är minst sagt en stor besvikelse och därför har jag inte publicerat det på NKMR:s hemsida eftersom jag inte vill dra vanära över vår genom tiderna bästa Justitiekansler.

Docent Brita Sundberg-Weitman, fd lagman i Solna tingsrätt, hovrättsråd m m har nyligen utkommit med sin bok "
Sverige och rättsstaten på 2000-talet" där hon har undersökt 169 JO-beslut i fall som gäller de sociala myndigheternas verksamhet till skydd för barn. Brita Sundberg-Weitmans bok bekräftar den bristande rättssäkerheten som vi 24 jurister påpekade i vår skrivelse.

Jag bifogar en kopia av Brita Sundberg-Weitmans bok "Sverige och rättsstaten på 2000-talet", som författaren välvilligt ställt till vårt förfogande, och hemställer på nytt att Justitiekanslern skall tillsätta en utredning av rättssäkerheten inom
socialtjänsten som förvaltningsdomstolarna.


Därtill vill jag framhålla att vi, juristerna som undertecknade skrivelsen, och andra som delar våra erfarenheter, åtar oss att tillhandahålla uppgifter om de rättsövergrepp som såväl vi, i egenskap av ombud i åtskilliga LVU-ärenden, som våra klienter, föräldrarna till de barn som har varit föremål för socialtjänstens som förvaltningsdomstolarnas "verksamhet till skydd för barn" har varit utsatta för.

Jag bifogar också programmet för NKMR:s Symposium som kommer att äga rum i Göteborg, lördag den 23 augusti 2008, tillsammans med en presentation av våra föredragshållare.

 

 

 

Olofstorp, dag som ovan.

 

 

Med vänliga hälsningar

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Justitiekanslerns svar - uppföljning


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister

Justitiekanslerämbetets svar

Grunnløs tvangsfjerning av svenske barn opp på høyt politisk nivå
Av Jan Hansen

 

 

Onödiga omhändertaganden måste utredas
23 advokater och jurister

 

 

Barn omhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister

 

 

Tre artiklar om familjen och socialtjänsten
Brännpunkt, svd.se, 2007-05-12

 

 

Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister


Barn tvångsomhändertas utan saklig grund
23 advokater och jurister

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS