DEBATT: När kommer barnen in?
Av Tryggve Emstedt, advokat, och Roger Skärberg
 
Tryggve Emstedt, Gävle, är advokat sedan 1987 och specialiserad på s k LVU-ärenden. Han är ordförande i Länderkommittén och sedan "alltid" suppleant i NKMR.

Roger Skärberg har varit socionom i knappt 20 år. Har bl a arbetat på behandlingshem för missbrukare och andra. Han är politiker för Miljöpartiet och är även nämndeman. Just nu praktiserar han hos Tryggve Emstedt.

Artikeln är också publicerad i Arbetarbladet den 29 november 2010, under titeln

"När kommer barnen in?"

Den återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 Vi har en lagstiftning som skenbart ger barnen rätt till båda sina föräldrar men börjar man skärskåda frågan så visar det sig att det inte alls är särskilt självklart att barn skall få träffa sina föräldrar om föräldrarna sinsemellan är ute efter att skada varandra och särskilt om socialtjänsten ställer sig på ena förälderns sida.

 

För att ta ett närliggande exempel som vi båda känner till så handlar det om en mamma med två barn som är fem resp. två år.

 

I januari så behåller helt sonika pappan båda barnen trots att han aldrig varit skriven på samma adress som mamma och trots att han i grunden inte haft särskilt mycket kontakt med sina barn.  Det är mamman som hela tiden haft hand om barnen. Mamman är en mycket självständig person som även lyckats irritera socialtjänsten ordentligt men hon är självständig och uppkäftig men hon är bevisligen ingen dålig förälder. Pappan får sympatier från socialas sida och han får ett första yttrande från socialförvaltningen som domstolen tar till sig och ger pappan ensam vårdnad - i väntan på domstolens slutliga dom - medan mamman under ett halvår inte fått träffa barnen alls och på slutet på nåder fått träffa barnen under övervakning ett par timmar i veckan.

Vad är det här för slags ordning? Hur kan det här anses förenligt med barns bästa och rätten till båda sina föräldrar?  Vad har mamman gjort? Hon har alltså gjort sig till ovän med socialtjänsten som inte tycker att hon är en särskilt bra mamma men hon har aldrig fått sina barn tvångsomhändertagna. Hon har aldrig slagit barnen och hon har inga missbruksproblem. Visst har det förekommit en utredning rörande om barnen far illa men det har inte visat sig att så är fallet.

Pappan är rabiat i sin vilja att se till att mamman inte får träffa barnen annat än med kontaktperson och kontaktperson är i alla fall i Gävle mycket ovanligt.

Vad finns det för hjälp att få just nu när föräldrar slåss om barnen? Jo på pappret finns det en lag om egenmäktighet med barn som i praktiken väldigt sällan används. Man kan alltså behålla barn i väntan på att ärendet kommer till domstol (vilket ofta tar 1- 2månader) utan att riskera åtal.

Vad finns det mer? Det finns familjerätt som kan försöka få föräldrarna att komma sams. Lättast att komma till dessa samtal är det om det går via domstol men om familjerätten har tid kan man även ta upp ärendet när föräldrarna så önskar. Det finns regler om verkställighet men det är först efter det att domstol har bestämt att barnen skall bo hos viss förälder och bestämt om umgänget.

Om domstolen däremot beslutar om ensam vårdnad så står man ju där med sitt begränsade umgänge eftersom domstolen är väldigt obenägen att göra bra umgängesavtal i väntan på huvudförhandling som inte sällan tar uppe mot år innan man kommit så långt. Under tiden får barn inte träffa mer än en förälder. Barnen riskerar att få hela sin relation med den andra föräldern förstörd p g a detta oerhört trubbiga instrument som heter vårdnadstvist.

Vad skulle man då kunna göra kan man fråga sig. Jo man kan införa en jour där människor inte har någon märkvärdigare utbildning. Man kan dels göra det förbjudet för en förälder att behålla barnen och man kan utverka en jour som inom 24 timmar knackar på hos den förälder som behållit barn och sedan ser man till att införa en ordning som innebär att barn som bott med en förälder alltid skall ha rätt till umgänge med den andra föräldern minst varannan helg och gärna mer i väntan på en slutlig dom i tingsrätten.

Problemet är nu dels en väldig tröghet i systemet och en oförmåga från lagstiftarens sida att se till barnens rätt att träffa båda sina föräldrar och se till tidsperspektivet. Det är också en tröghet både hos domstolar och familjerätt att snabbt korrigera när en förälder behåller barn. Inte heller får det vara så att en polisanmälan om påstått våld mot den andra föräldern eller mot barn skall stänga dörren för umgänge. Man är oskyldig till dess motsatsen bevisas och alltför många gånger så sker felaktiga polisanmälningar för att skaffa sig bättre rätt.

Vi anser att samtliga politiska partier snarast möjligt uppmärksammar den här frågan och aktivt gör något för att förhindra att barn i praktiken kidnappas av den andra föräldern som sedan förhindrar den andre förälderns umgänge.

 

Gävle den 23 november 2010


Samhället står inte på barnens sida i konflikter mellan föräldrar
Av Tryggve Emstedt, Arbetarbladet, arbetarbladet.se - 2010-07-26


Erfarenheter av 30 års arbete med LVU

Av Tryggve Emstedt, nkmr.org - 2010-01-11

  

Några andra artiklar av Tryggve Emstedt

 

Begränsa socialförvaltningens makt
Av Tryggve Emstedt

 

Till tolkningen av barnets bästa
Av Tryggve Emstedt

 

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn
Av Tryggve Emstedt

 

Att tvångsomhänderta ett barn
Av Tryggve Emstedt

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS