Nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter

Den 14 mars överlämnade regeringen skrivelsen "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009" till riksdagen. Handlingsplanen utgör ett led i regeringens arbete för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Inbjudan till presskonferens om mänskliga rättigheter   

Webbutsändning från presskonferensen om mänskliga rättigheter (14 mars)  

 

Skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009    

Läs mer om den nya nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna  

En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna. NKMR:s synpunkter

Artiklar

Rapporter

Tillbaka till Huvudsidan

Powered by AIS