"företagare inom ungdomsvårdsverksamheten", "non profitorganisation/företag med socialt ansvar och tydlig ideologisk bas utifrån arbetarrörelsens klassiska värderingar".

 

 

 

 


Saxat från "Tyket", Göteborgs-Posten - 2009-03-09

 

I STOCKHOLM PÅGAR JUST NU inten­siva överläggningar mellan fastig­hetsägare och hyresgäster om princi­per för den fortsatta hyressättningen. Fastighetsägarna vill ta ut högre hyror i attraktiva lägen.

Diskussioner av det här slaget är dock inget som intresserar den bli­vande socialdemokratiske riksdags­mannen Jan Emanuel Johansson, känd också från pro­grammet Robinson.

 

Förutom ett an­tal fastigheter äger Johansson också en tvårums bostadsrätt i centrala Stockholm. För att hyra ut denna har Johansson begärt 10 000 kr i veckan, motsvarande en må­nadshyra på 40 000 kronor.

Johansson erbjuder också i en annons den svenska me­nigheten att hyra ett av honom ägt hus på Gotland för 35 000 kronor i veckan.
Johansson skall i nästa vecka efter­träda Pär Nuder som riksdagsman. Nuder hade en gång som finansmi­nister ansvar för de svenska statsfinanserna.

 

 

non_profitorganisation_med_socialt_ansvar

 

Jan Emanuel Johansson (s). Bilden är lånad från riksdagen.se

 

 

JAN EMANUEL JOHANSSON ÄR OCKSÅ sedan många år företagare inom ungdomsvårdsverksamheten. Han driver vårdhem som på den egna hemsidan be­skrivs som "non profitorganisation/företag med socialt ansvar och tydlig ideologisk bas utifrån arbetarrörelsens klassiska värderingar".

Mer uttalad är dock inte non pro­fit-profilen än att Johansson enligt GT/Expressen kunnat plocka ut en miljon kronor i personlig profit det senaste året. Enligt tidningarna ligger marginalerna för hans båda bolag på mellan 22 och 29 procent mot sed­vanliga vinstmarginaler på 4-10 procent i branschen.

Att hyreshajande och sky­höga profiter skulle ingå som en del av "arbetarrörel­sens klassiska värderingar" måste få en och annan att höja på ögonbrynen.
Är Mona Sahlin under­rättad om nytolkningen?
 

 

 

Rik på vård och politik. Riksdagsman Jan Emanuel Johanssons behandlingshem gick med 4,5 miljoner i vinst

Av Janne Sundling, Metro.se - 2006-04-13

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Entrésidan

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS