"Oskickligt och partiskt"

Av Catarina Saha

  

Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 22 januari 1997 och ärendet följdes upp i en serie artiklar av samma författare. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Advokat Olof Rehman i Umeå är mycket kritisk mot länsstyrelsen i Umeå. Olof Rehman är pappans ombud i den vårdnadstvist som började på tisdagen i hovrätten. - Ett aktstycke i oskicklighet och partiskhet, skriver Olof Rehman om länsstyrelsens yttrande.

  I gårdagens VK berättade vi om den allvarliga kritik som socialtjänsten i Umeå får av länsstyrelsens sociala enhet. På moderns begäran har socialkonsulenten vid länsstyrelsen granskat hur den kommunala socialtjänsten har skött en vårdnadstvist om fyra barn.

  I sitt beslut riktar länsstyrelsen allvarlig kritik på flera punkter. Bland annat borde inte socialtjänsten ha medverkat till att en 8-årig flicka som rymt till sin mamma återfördes till pappan. En barnpsykolog hade nämligen förklarat att det vore olämpligt att flickan fördes till pappan.

   

  Brev till kammarrätten

  I hovrätten för övre Norrland inleddes på tisdagen förhandlingen om vårdnaden av barnen. Mamman vill ha ensam vårdnad, medan pappan hävdar att mamman är olämplig som vårdnadshavare. Förhandlingarna beräknas ta tre dagar i anspråk.

  Umeadvokaten Olof Rehman är pappans ombud. Han har reagerat väldigt starkt mot sociala enhetens beslut att rikta kritik mot socialtjänsten i Umeå. Olof Rehman menar att länsstyrelsens utredning är partisk. Han skrev på måndagen ett brev till kammarrätten i Sundsvall där han påtalar detta. Kammarrätten har ingen överprövningsrätt för länsstyrelsen, besluten i tillsynsärendena kan inte överklagas.

   

  Ej kontaktat pappan


  - Tillsynsmyndighetens synpunkter vittnar om total okunskap om relationerna och förutsättningarna för de olika personerna (föräldrarna) att ta hand om barnen, anser Rehman.

  Olof Rehman är dessutom kritisk mot att tillsynsmyndigheten, länsstyrelsens sociala enhet, inte har tagit kontakt med pappan när de har utrett socialtjänstens handläggning.

  Enligt Olof Rehman är det inte familjerätten utan andra delar av socialtjänsten i Umeå som har gjort sig skyldig till felaktigheter. Han avser då socialarbetarna i det distrikt där mamman bor. Mamman tog kontakt med dessa sedan hon förlorat vårdnaden om barnen. Olof Rehman menar i sin skrivelse att mamman med socialarbetarnas hjälp försökte få in barnen på barnpsykiatriska kliniken i Umeå för att hindra pappan att träffa dem.

   

  Anmälan aktuell


  - Det är inte meningen att en socialsekreterare några dagar efter en tingsrättsdom ska desavouera verkställigheten av domen på det sätt man nu försökt, menar Olof Rehman.

  Enligt skrivelsen till kammarrätten kan det därför bli aktuellt med en anmälan riktad mot socialarbetarna vid distriktsorganisationen. En anmälan som även den ska granskas av tillsynsmyndigheten vid länsstyrelsens sociala enhet.

   

  Familjetvist leder till granskning

  Inte någon engångsföreteelse

  "Många har missuppfattat sin funktion"

  Socialen vägrade lyssna

  Kritiken ny för Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen JO-anmäls

  Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS