Swedish

Välj ditt språk

Röd sopis: klagomål mot socionomutbildningen under 1970-talet

 

 

Socionomutbildningen är tämligen ny. Den tillhör varken den klassiska humaniora utbildningen eller naturvetenskapen. Den utvecklades i början av 1970-talet alltså kort tid efter revolutionen i maj 1968 - för att cementera välfärdssamhället och dirigera människorna i den då härskande politiska trenden. Till detta ändamål fick Sverige "socialhögskolorna".

Läroplanen förefaller att ha varit tämligen experimentell och kurslitteraturen - att döma av artiklarna som publiceras här - bestod av politisk propaganda. På schemat fanns en kurs - sensitivitetsträning - som introducerades i psykologiämnet, som var ett oeftergivligt villkor för deltagande i utbildningen. Begreppet var nytt och gick ut på att träna eleverna i mobbningsteknik.

Några elever vid socialhögskolan i Stockholm blev så illa hanterade både av lärarna och av sina kurskamrater, att de klagade till Justitiekanslern. En student vid socialhögskolan i Umeå blev utsatt för "marxistisk mobbning" och klagade till Justitieombudsmannen. Begreppet "Röd sopis" myntades och socionomutbildningen blev en följetong i media. Professor i allmän rättslära vid Juridicum, Stockholms Universitet, föreläste om den nya utbildningen för sina studenter. Prof. Sundbergs föreläsning, som är publicerad i "En liten bok om allmän rättslära", återges nedan.

Den här sammanställningen - som ingalunda är komplett - publiceras här eftersom de som är - eller har varit - utsatta för socialsekreterarnas, socialnämndernas och förvaltningsdomstolarnas hantering av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av deras barn kanske härigenom känner igen myndigheternas förföljande taktik.

 


 

Röd sopis: Föreläsning av Prof. Jacob W. F. Sundberg

Bland arbetsgruppens indignationsreportage återfinns ett avsnitt rörande "om­händertagande av barn" (s 11 i promemorian). Det består av ett citat från några studentanteckningar av obestämbar proveniens. Det enda man vet är att de icke kommer frän "en föreläsning VT 1987" som arbetsgruppen påstår. Därutöver innehåller reportaget arbetsgruppens indignerade beskrivning av en tankegång som tillskrives mig.

Utdrag ur "En liten bok om allmän rättslära", IOIR nr 80, sid 94 - 98

 

 


JK beslut 1976 - om studenternas klagomål mot socionomutbildningen
 

 

 

Tvivelaktig doktorsavhandling blev obligatorisk litteratur i den kritiserade psykologin
Artikel i studenttidningen Gaudeamus

 Främst i skottglug­gen för kritiken står de båda psykologilärarna Ann Helleday och Patri­cia Rosén. Båda har tidi­gare gjort sig bemärkta genom sina extrema åsik­ter och metoder.

Gaudeamus nr 12. 1975-11-28

 

 


"... systematisk marxistisk mobbning av oliktänkande"
Artikel i studenttidningen Gaudeamus

 Röd terror, marxistisk mobbing och en massiv vänsterextremistisk propaganda! Så går det till inom vissa ämnen på Socialhögskolan: Åtmins­tone om man ska tro de tre elever som reagerat så starkt på missförhål­landena så att de gjort en anmälan till Justitiekanslern.
Gaudeamus nr 12. 1975-11-28


Hon användes som "hatobjekt" av läraren:

- När jag kom hem var jag knäckt!
När jag kom hem från skolan var jag knäckt. Jag satt vid köks­bordet och bara stirrade när min son kom hem. Jag kände att jag aldrig skulle kunna gå tillbaka till skolan mer.
 - Vuxengymnasium med dyra studielån. Grundkursen avklarad med nya lån och deltidsjobb. Allt var bortkastat. Jag var helt slut...

Gaudeamus
nr 12. 1975-11-28

 

 

 

Jag kom hem knäckt från sensitivitetsträningen...
Av Anders Bendroth
- När jag kom hem var jag knäckt. Jag satt vid köksbordet och stirrade när min son kom hem. Jag kände att jag aldrig skulle gå tillbaka till skolan mer. Jag var helt slut. . .

Det är Gun Hamberg, elev vid Socialhögskolan i Stockholm som berättar. Känslorna utspelades sedan hon deltagit i psykologiundervisningens sensitivitetsträning. Sina erfarenheter har hon nedtecknat och de ingår nu i de tre elevernas digra JK-anmälan mot Socialhögskolan.
Skånska Dagbladet, SkD, november 1975

 

 

Röda fanor

Artikel i Dagens Nyheter
– De anser att deras främsta uppgift är att påverka människor politiskt. Marxismen löser alla pro­blem. Lättast påverkbara är barn på barnhem. Arbetet som psykolog i traditionell mening kommer i andra hand.

Dagens Nyheter, DN, 1975-11-15.

 

 

 

 

OBSERVATIONS ON THE TRAINING OF SOCIAL WORKERS

Application No. 10631/83 Lilja vs. Sweden

By Tom G. A. Hardt, Theol. Dr

 

 


Utvärdering av Socionomutbildningar

Högskoleverkets rapportserie 2000:6 R

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Powered by AIS