Swedish

Välj ditt språk

Jag kom hem knäckt från sensitivitetsträningen...
Av Anders Bendroth, reporter

 

 


Anders Bendroth var journalist på Skånska Dagbladet, SkD, när han skrev den här artikeln. Den är tidigare publicerad i SkD under hösten 1975.

Artikeln återges här med författarens och ansvarig utgivares benägna tillstånd.

 


- När jag kom hem var jag knäckt. Jag satt vid köksbordet och stirrade när min son kom hem. Jag kände att jag aldrig skulle gå tillbaka till skolan mer. Jag var helt slut. . .

 

Det är Gun Hamberg, elev vid Socialhögskolan i Stockholm som berättar. Känslorna utspelades sedan hon deltagit i psykologiundervisningens sensitivitetsträning. Sina erfarenheter har hon nedtecknat och de ingår nu i de tre elevernas digra JK-anmälan mot Socialhögskolan.

 

- Jag hade från början ingen aning om sensigrupperna men en kamrat berättade att "man skulle spegla sig själv i varandras ögon", berättar Gun Hamberg for SkD.

 

- I andra grupper gavs eleverna rådet att bygga upp motsättningarna inom gruppen för att på så vis skapa ett fruktbart klimat. Under tiden yrade en av lärarna runt i rummet, där eleverna satt i en magisk cirkel och stirrade på varan­dra några timmar, och frågade bl.a. "vad de kände nu" och sökte piska fram stämningen.

 

Gun Hamberg berättar vidare hur hon efter att ha uteslutits ur en grupp slutligen hamnade i en annan. Grupptillhörighet var nämligen nöd­vändig for examinationen. I undervisningen ingick också att varje smågrupp måste hålla en lektion in­för klassen.VÄRLDENS MOBBING

- Till min förvåning kom den grupp som inte velat veta av mig fram och sa "du är inte så bedrövlig som vi trodde, vill du komma med så får du lov"

 

- När vi träffades frågade de mej om de inte kunde få ta upp problema­tiken mellan mej och gruppen som ämne för lektionen.

 

Gun Hamberg tackade nej men ändrade så småningom ståndpunkt. Detta blev också början till vad hon kallar "Världens tjusigaste mobbing".

 

- Man tog all heder och ära av mig och en lärare lovade bryta ner mej.JAG VAR KNÄCKT

- När jag kom hem var jag knäckt och min son frågade:

 

-   Mobbar vuxna människor varandra - och på Socialhögskolan?

 

-  Jag väcktes nästa morgon av min son som förklarade att del var dags att stiga upp. Mitt svar blev "Jag kan inte gå".

 

Med sonens hjälp beslutade hon sig dock för att gå till skolan. På vägen stötte de ihop med en annan elev som också "knäckts" vid ett liknande tillfälle.

 

-  De slår sönder en i småbitar, men det ar ingen som plockar ihopa skärvorna efteråt, menade hon.

 

Gun Hornberg påstår vidare i sin redogörelse att kurslitteraturen ald­rig tenterades av.

-  Närvaro och obligatorisk kursvärdering var kravet för att få ut tentamensbevis.       SJÄLVMORDSFÖRSÖK?

Efter kursvärderingens slut kom den lärare, som enligt Gun Hemberg "lovat bryta ner" henne, fram till Hamberg och kramade om och kysste henne på kind.

 

- Jag är så glad, så glad att du ser ledsen ut i dag, så glad att du reagerade.

 

- En av mina kamrater fällde ett par ord som väl täckte mina upple­velser. Hon kallade det "en andlig våldtäkt", berättar Gun Hamberg.

 

Gun Hamberg påstår vidare i sin redogörelse att den s k sensibilitetsträningen vid ett tidigare tillfälle skulle ha lett till ett självmordsför­sök på skolan.

 Röd sopis: Föreläsning av Prof. Jacob W. F. Sundberg

Justitiekanslerns beslut

Röda fanor
Nyhetsartikel i DN


Tvivelaktig doktorsavhandling blev obligatorisk litteratur i den kritiserade psykologin
Artikel i studenttidningen Gaudeamus


Röd terror på sopis? "... systematisk marxistisk mobbning av oliktänkande"
Gaudeamus nr 12. 1975-11-28


Hon användes som "hatobjekt" av läraren: - När jag kom hem var jag knäckt!

Tillbaka till Röd sopis: Klagomål mot socionomutbildningen under 1970-taletTillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS