Utdrag ur SvT Utfrågning av folkpartikandidaterna till Europaparlamentet den 27 maj 1999

 


Utskrift av utfrågningen finns på Sveriges Televisions hemsida http://www.svt.se/nyheter/1999/990527/fp.htm

 

 

God afton och välkomna!
I kväll har vi två gäster - Marit Paulsen och Cecilia Malmström, fp.
Först tecknar Olle Söderlund ett porträtt:
Inför EU-valet försöker fp bli så lite folkpartistiskt som möjligt.
Kossornas vän från Malung är långt ifrån typiskt folkpartistiskt.
Hon har också varit socialdemokrat och miljöpartist tidigare.
Hon är Sveriges "stormorsa" med åsikter om det mesta.
Nu drar hon land och rike runt under folkpartiets slokande banér.

 

Ruby Harrold-Claesson: Hej, jag heter Ruby Harrold-Claesson och är jurist
och ordförande för Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter.
Sverige har högst antal tvångsomhändertagna barn i Europa.
Barn som tvångsomhändertas berövas sin rätt till privatliv.
De barnen berövas sin identitet...
Karin Andersson: Kan inte du ställa en fråga?
Ruby H-C: Vad kommer de här två parlamentarikerna att göra
för att så många barn som möjligt inte ska omhändertas i onödan?
Apropå mänskliga rättigheter.
Cecilia Malmström: Det är en jätteviktig fråga
men det är ingen EU-fråga, den måste lösas i Sverige.
Övergrepp har i Sverige blivit anmälda i Europadomstolen.
Det finns propåer om att ta in dessa frågor i EU:s grundlag.
Ruby H-C: Just det.
Kommer ni att arbeta för att omhändertagandena ska upphöra?
Cecilia Malmström: På nationell nivå, men inte i EU. Det är ingen gränsöverskridande fråga.
Annika Ström-Melin: Europasamarbetet efter andra världskriget har vuxit upp på två ben.
Det ena Europarådet, med Europa domstolen, och det andra kol-unionen.
Europadomstolen tar hand om de mänskliga rättigheterna.
Marit och Cecilia vill föra in Europakonventionen i EU.
EG-domstolen skulle börja döma om mänskliga rättigheter.
Det förstärker det här federalistiska draget på unionen.
Marit Paulsen: Jag vill inte säga något. Jag avstår ifrån att kommentera.
Karin Andersson: Då så, då slipper du.

 

Fosterföräldrar får acceptera vitglödgat hat

 

Powered by AIS