Swedish

Välj ditt språk

Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden (såsom sexuella övergrepp eller misshandel) avskiljs från en förälder som barnet haft en kärleksfull relation9789163738463 barnets ratt till familjeliv lena hellblom sjogren till, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp. Barnet blir tvunget att alliera sig med den förälder det är beroende av, och ta avstånd från den andra. I många fall får den avskiljande föräldern stöd av både sociala myndigheter och rättsväsendet.

Barnet införlivar en ogrundad och falsk bild av den andra föräldern och börjar själv delta i smutskastningen och fördömandet. Barnet visar sin förvärvade motvilja genom att bli avvisande till all slags kontakt, ofta även med moreller farföräldrar.

Denna process, kallad föräldraalienation (främmandegörande av en förälder), är inte ovanlig i svåra vårdnadskonflikter. Den kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv. Tjugofem svenska fall av sådana allvarliga kränkningar presenteras. I boken föreslås också tio konkreta förändringar för att skapa förutsättningar att kunna tillvarata barnets bästa. Det innefattar barnets rätt att fritt, dvs. utan press och utifrån egna erfarenheter, få uttala sin egen mening — utan att tvingas välja en av sina föräldrar, och avstå den andra.

Boken vänder sig i första hand till handläggare inom sociala myndigheter, rättsväsendet och andra verksamheter som deltar i vårdnadsärenden, samt studenter inom dessa områden.

Lund : Studentlitteratur 2012

Powered by AIS