En liten bok om allmän rättslära: till ledning för juridiska linjenämnden i Stockholm med särskild hänsyn till professor Claes Peterson : ius docendi ärendet - det9187112809 en liten bok om allman  rattslara jacob w f sundberg stora yttrandet

Stockholm : Institutet för offentlig och internationell rätt, 1989

Powered by AIS