STRAFF UTAN BROTT

En berättelse om en oskyldigt dömd ung man

 

Författare: Siv Westerberg

Förlag: CKM ISBN 91-7040-031-8

 

Recension av Marguerite Bjellvi

 


Marguerite Bjellvis recension är tidigare publicerad i Bibliotekstjänstens tidning nr 2005:04, sid. 33. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

Berättelsen i denna bok bygger på verkliga händelser som inträffade i Skåne i början på 1990-talet. En skötsam och tidigare ostraffad ung man åtalas och döms mot sitt nekande för barnmisshandel med dödlig utgång till åtta års fängelse. I boken beskrivs bakgrund och händel­seförlopp samt ges detaljerade personskildringar av de inblandade personerna, vilka fått fingerade namn. Författare är med.lic. och jur.kand. Siv Westerberg, som är den unge mannens juridiska stöd vid resningsansökan till Högsta Domstolen. Boken ger en utförlig be­skrivning av hur detta arbete gått till. Språket är enkelt och tydligt. Vissa händelser och fakta upprepas så att oklarheter ej skall föreligga för läsaren, vilket ger en suggestiv ton åt berättelsen. Emellanåt gör författaren avvikelser från den egentliga berättelsen genom att dis­kutera såväl medicinska som juridiska och sociala företeelser, till vil­ka hon ställer sig kritisk.

Boken är spännande som en deckare men är också ett kritiskt inlägg i samhällsdebatten och bor intressera många läsare.