Swedish

Välj ditt språk

Köttfärs värdesätts högre än människor
Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand

 

 
Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln är publicerad i Smålands Tidningen den 29 december 2007 under rubriken Köttfärs värdesätts högre än människor och i Västerbottens-Kuriren den 10 januari 2008 under rubriken Köttfärs och människor

Det publiceras här för kännedom till NKMR:s läsare.

 

 

 


Hela Sverige häpnade och upprördes över Janne Josefssons reportage om ICA-handlarnas hantering av köttprodukterna i Uppdrag granskning den 5 december 2007. Efter Uppdrag gransknings avslöjande har fyra olika kommuner polisanmält de ICA-butiker som fuskat med märkningen av kött.

 

Livsmedelsinspektör Daniel Selin i Nacka kommun uttalar att myndigheten tar mycket allvarligt på avslöjandena i programmet och att det är tydligt att misstankar finns om att brott har begåtts. Han överlämnar dock åt polis och åklagare att fatta beslut om man ska gå vidare. Bildbevisen är ju otvetydiga och redan dagen efter programmet inledde åklagaren en förundersökning. Eftersom de undersökta brotten har förövats inom den privata sektorn kan vi räkna med åtal och fällande domar.

Men inom den offentliga sektorn - som ju finansieras med skattebetalarnas medel - väcks inga åtal för felbehandlingar och regelrätta brott begångna av myndighetspersoner.

Uppdrag granskning - och andra samhällsprogram och tidningar - har under flera decenniers tid rapporterat om socialtjänstens göranden och låtanden i fråga om tvångsomhändertagna och fosterhemsplacerade barn. Jag vill gå tillbaka så långt som till mitten av 1950-talet då journalisten Lillemor Holmberg och tidskriftsutgivaren Jan Gillberg rapporterade om Vetlandafallet som handlade om tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av familjen Blomqvists fem barn. Statsrådet Ulla Lindström förklarade vid ett inspelat samtal, att "den här familjen är ju tattare och håller ihop som en klan!"

 

Därefter har de granskande journalisterna producerat åtskilliga reportage om den misshandel och vanvård som de sociala myndigheterna - med välvilligt bistånd av domarna i förvaltningsdomstolarna - utsätter barn som de tvångsomhändertar och placerar i fosterhem eller institutioner. Övergreppen sker genom tillämpning av LVU; en lag som hävdas ge vård och skall vara för barns bästa. Förutom de ovannämnda vill jag ge några hedersomnämnanden till Marianne Spanner, Bo-Göran Bodin, Hannes Råstam, Tomas Svedberg, Eva Gidlund, Carin Stenström, Maria Andersson och Jacob Rudolfsson och givetvis Janne Josefsson. Listan kan göras betydligt längre.

Granskningsprogrammen och tidningsreportage om Carl i Oskarshamn, Rabie Gueblaoui också i Oskarshamn, Fidaie Muchichi i Motala, Tommie Karim och hans son Mario, ungdomarna på Ekbacken, syskonen på flykt från Folåsa, m fl har fått känslorna i svall men fallet Louise i Vetlanda fick hundratals människor att demonstrera och kräva socialchefens avgång. Polisanmälningar mot de sociala myndighetspersonerna leder dock aldrig till åtal eftersom åklagarna anser - slentrianmässigt - att brott ej kan styrkas. Så ock i fallet Louise.

 

ICAs huvudkontor har lovat bot och bättring på grund av avslöjandena kring de granskade butikernas hantering av köttprodukterna. De vill ju återfå sina kunders förtroende. I annat fall får de lägga ner sin verksamhet. Men Sveriges regering har inte vidtagit några åtgärder för bot och bättring av den hantering som de sociala myndigheterna och förvaltningsdomstolarna har utsatt barn och deras föräldrar för - trots åtskilliga fällande domar i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Myndigheternas felbehandlingar och övergrepp på barn och deras föräldrar skadar dem för livet, ja även dödar.

 
Det behöver inte sägas att det upplevs som mycket stötande och strider mot det allmänna rättsmedvetande att rutinerna skall ändras för ett kilo felbehandlat köttfärs men inte för tiotusentals felbehandlade barn som växer upp till trasiga människor och som kommer att utgöra socialens, psykklinikernas och fångvårdens framtida klientel.

Vi kan lugnt konstatera att köttfärs värdesätts högre än människor.

Visst är Sverige fantastiskt.

 

 

 

Köttfärs och människor

Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS