Swedish

Välj ditt språk

 

 • Länsstyrelsen JO-anmäls

  Av Catarina Saha

    

Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 25 januari 1997. Den ingår i en serie artiklar av samma författare som inleddes den 20 januari 1997. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Nu JO-anmäls länsstyrelsen av pappan i den vårdnadstvist som VK tidigare berättat om. Länsstyrelsens socialkonsulent har gett socialtjänsten i Umeå allvarlig kritik för hur de hanterat de fyra barnen. Pappans kritik mot utredningen är hård. - Utredningen är tendensiös och innehåller subjektiva bedömningar som knappast kan försvaras, skriver han i anmälan.

  VK har tidigare redogjort för den kritik som socialtjänsten i Umeå får av länsstyrelsens sociala enhet. På mammans begäran har socialkonsulenten granskat hur den kommunala socialtjänsten har skött vårdnadsutredningen om de fyra barnen, alla under nio år. På flera punkter har socialkonsulenten konstaterat brister i handläggningen.

  Under tre dagar denna vecka har vårdnadstvisten pågått i hovrätten. Pappans advokat är Olof Rehman. Rehman har tidigare kritiserat länsstyrelsens granskning, som han anser vara oskicklig och partisk.

   

  "En inlaga"

  Nu har pappan JO-anmält länsstyrelsen. I sin anmälan säger han att utredarens slutsats är ett allvarligt hot mot rättsäkerheten.

  - I sitt klandervärda skick är länsstyrelsens beslut en inlaga till hovrätten, skriver pappan.

  På torsdagen avslutades förhandlingen om vårdnaden för de fyra barnen. Hovrätten meddelar sin dom om två veckor.

   

  Familjetvist leder till granskning

  Inte någon engångsföreteelse

  "Många har missuppfattat sin funktion"

  Socialen vägrade lyssna

  "Oskickligt och partiskt"

  Kritiken ny för Länsstyrelsen

  Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS