Swedish

Välj ditt språk

Omhändertagande av barn.

 Av Tommy Jonsson

  

Tommy Jonsson är Medlem i nätverket "FRIS" FöräldraR I Sverige, www.FRIS.just.nu. Insändaren är tidigare publicerad i Vimmerby Tidningen, Inlägg, tisdagen den 11 juni 2002.

Insändaren återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

I Sverige har vi i dag ca 18 000 barn som är tvångsomhändertagna för samhällsvård enligt LVU-lagen. Ett av dessa har det ordats om ofta i denna skrift och det tycker jag är bra att om vi medborgare tar ett ansvar för att göra. Fallet med den 16-åriga Vimmerbypojken är enligt mitt förmenande är bara ett av de fall som vi borde diskutera.

 

Hur många barn har vi i denna kommun som är omhändertagna för samhällsvård?

 

Vilken är den kostnad som är förenad med denna samhällsvård?

 

På vilket sätt har de ansvariga politikerna och tjänstemännen tillgodosett både barnet och dess båda föräldrarnas mänskliga rättigheter och sett till att kvalitetssäkra sina beslut?

 

Skälet till min fråga är att i ett fall då en flicka tvångsomhändertogs enligt LVU på en felaktig diagnos så fick den svenska staten gå in och göra en förlikning med familjen till en kostnad för samhället på 2,1 miljoner kronor.

 

Skulle alla LVU-beslut i Sverige vara oriktiga skulle kostnaden totalt uppgå till 37,8 miljarder, för att inte tala om de rent mänskliga förlusterna, vilka med svårighet kan ersättas med pengar.

 

Hur stor skulle kostnaden bli för oss?

 

 

 

Jimmy Söderbergfallet

 

Omsorgsovertakelse er ikke barnevern

 

Många omhändertagna barn i motbjudande geschaft

 

Tvångsplacering av barn är synnerligen lukrativt

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS