OSKARSHAMNSFALLET 2 - INVANDRARPOJKE TAGEN AV SOCIALEN I OSKARSHAMN

 

 

 

Kan ett omhändertagandebeslut påverkas negativt av språkförbistring och kulturkrockar?

 

Den extrema utredningstiden på behandlingshem, över ett år, menar socialchefen är ett bevis på att familjens sak har prövats noggrant.

 

 

Fortsätter kämpa för att få tillbaka sitt barn

Av Torsten Strömberg

 

 

Föräldrarna kräver att få se sjukjournalerna

Av Torsten Strömberg

 

 

Får inte tillbaka barnet
Av: Torsten Strömberg

 

 

Föräldrar fick ideell hjälp i rätten
Av: Torsten Strömberg

 

 

Föräldrarna utan advokat när barnets framtid avgörs

Av: Torsten Strömberg

 

 

Föräldrapar får inte hem sin treårige son

Av Emma Nordander

 

En strimma hopp för föräldrar till omhändertaget barn

Av Emma Nordander

 

 

Vi blev lurade från början
Av Emma Nordander

 

 

Extrem utredningstid bevis på noggrann prövning

Av Emma Nordander

 

 

 

 

 

”För dumma” för att ha barn - OSKARSHAMNSFALLET

Några artiklar om hur socialens personal i Sverige dömer ut föräldrar och konfiskerar deras barn.
I slutet av listan finns jämförbara artiklar från Norge och Tyskland

 

 

Omhändertaganden av barn är en stor kostnad för samhället
Av Birger Hjelm

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Powered by AIS