Sociala vägrade att lyssna

Av Catarina Saha

  

Catarina Saha är journalist på Västerbottens Kuriren. Artikeln är tidigare publicerad i VK den 21 januari 1997 och är fjärde artikeln i artikelserien av samma författare. Artikelserien återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 • Länsstyrelsen i Umeå riktar allvarlig kritik mot hur socialtjänsten i Umeå har skött en vårdnadstvist om fyra barn. Socialtjänstemän hämtade med hjälp av polis ett av barnen, en 8-årig flicka, som hade rymt till sin mamma. Man struntade i att det saknades rättslig grund för hämtning. Inte heller brydde man sig om att en barnpsykolog förklarat att det var olämpligt att flickan skulle föras tillbaka till pappan. Representanter för sjukvård och barnomsorg har blivit felaktigt refererade i vårdnadsutredningen.

  I dag, tisdag, inleds förhandling i hovrätten om vårdnaden av barnen. Mamman hoppas få ensam vårdnad om barnen.

  De fyra barnen är alla under nio år. För ett par år sedan skildes föräldrarna och efter det bodde barnen hos sin mor i Umeå. Mamman har även ett äldre barn sedan tidigare äktenskap.

   

  Fungerade bra


  Hos mamma fungerade allt bra, barnen var aktiva och förutom skola och fritids bestod familjens vardag av föreningsverksamhet, musikskola, körsång i kyrkan, ridning och lek med de egna husdjuren. Mamman har arbete och en ordnad tillvaro.

  - Jag har inte misskött mig på något sätt. Jag är nykterist, har aldrig blivit straffad för något och jag har bara tagit emot socialhjälp en enda gång, det var den första månaden efter skilsmässan.

  Efter att pappan begärde vårdnaden om barnen våren 1996 startade socialtjänsten i Umeå en utredning. Det är den utredningen som länsstyrelsen nu riktar allvarlig kritik mot. Där har socialtjänstemännen refererat till flera personer inom barnomsorg och sjukvård. Ofta är det rena felaktigheter. Mamman, som har viss kunskap om lagar som reglerar familjerätt, har på eget initiativ kontaktat alla omtalade i utredningen. Nio av dem har skriftligen påpekat att de är felaktigt refererade, en skolsköterska som omtalas har inte ens talat med socialtjänstemännen.

   

  Felaktigheter


  Utredningen med alla sina felaktigheter låg till grund för det beslut om interimistisk vårdnad som tingsrätten fattade i juni 1996. Mamman bedömdes i utredningen vara hysterisk. I sin dom beslutade rätten att pappan skulle ha vårdnaden tills vidare.

  När domen kom ville pappan, som bor i en annan kommun i Västerbotten, genast ta hand om sina barn. De äldre barnen befann sig då på läger och pappan tillsammans med sin nya kvinna och en socialtjänsteman åkte dit. Socialtjänstemannen har senare i ett brev sagt att hon var med som privatperson. Barnen vägrade följa med, de har hela tiden uttryckt sin vilja om att bo hos mamma, och lägrets ledare ville inte släppa ifrån sig de upprivna barnen.

   

  Storgrät


  Därför gjorde pappan och socialtjänstemannen, denna gång inte som privatperson utan i tjänst, Umeå ett nytt försök när barnen kom med lägerbussen till Umeå busstation några timmar senare. Barnen storgrät och ville inte heller nu följa med pappan och hans kvinna. Efter över tre timmar av gråt och protester packades barnen in i bilen och åkte tillsammans med pappan hem till honom.

  Socialtjänstens agerande när barnen skulle hämtas kritiseras av länsstyrelsen. Det är inte socialnämnden som ansvarar för att rättens dom om vårdnad verkställs. Om inte föräldrarna är ense är det domstol eller i vissa fall polismyndighet som ska fatta det beslut. Något sådant beslut fanns inte.

   

  Kritik


  Länsstyrelsen säger också att socialtjänsten borde ha försökt senarelägga hämtningen och inte medverka till att den skedde samma dag som domen kom. Det var fel att bistå med hämtning omedelbart.

  Att personal i helgberedskap, som inte tidigare arbetat med familjen, var med och mötte barnen vid bussen ger enligt länsstyrelsen intrycket av att barnen skulle vara i akut fara om de fick komma hem till mamman. Inget talar för att barnen skulle vara i en sådan fara. Tingsrätten har inte bedömt att mamman är olämplig som vårdnadshavare.

   

  Inga belägg


  Pappan har hävdat att det skulle finnas risk för att mamman skulle föra barnen utomlands och därför skulle barnen hämtas snabbt. Länsstyrelsen har inte funnit några belägg för det, mamman är själv adopterad men har svenska föräldrar sedan hon var tre år. Barnens pass fanns dessutom hos pappan. Socialkonsulenten vid länsstyrelsen säger vidare i sitt beslut att det inte fanns något som talade för att det fanns något skäl för socialtjänsten att vidta några åtgärder mot moderns vilja.

  Bara fem dagar efter hämtningen rymde ett av barnen, en då 8-årig dotter, tillbaka till sin mamma. Genast när dottern dök upp ringde mamman och meddelade detta till myndigheterna. Hennes pappa saknade henne inte förrän två timmar efter hon kommit till mamman. Flickan var väldigt upprörd och en läkare från barnpsykiatriska kliniken konstaterade att det vore olämpligt för henne att träffa pappan. Trots det bistod socialtjänsten med hämtning.

   

  Inget beslut fanns


  Länsstyrelsen menar att de skulle ha avstyrt den istället. Inte heller vid detta tillfälle fanns det något beslut om verkställighet, och socialtjänsten hade ingen skyldighet att medverka vid hämtningen av henne. Men sociala kontaktade polis, vilket länsstyrelsen klandrar. Det fanns ingen rättslig grund för polisingripande och enligt länsstyrelsen borde socialtjänsten har förstått att detta skulle göra situationen än mer påfrestande för den 8-åriga flickan.

   

  Nekade umgänge


  Mamman och barnen träffades inte under hela sommaren. Mamman begärde att få träffa dem, men i ett brev skrev familjerätten vid sociala i Umeå att "det inte kan bli aktuellt med något sommarumgänge". Länsstyrelsen kritiserar även detta. Sociala har inte rätt att besluta om umgänge.

  Hovrätten beslutade i augusti 1996 att mamman skulle få träffa barnen. När mamman skulle hämta dem fanns inte barnen på plats, pappan hade gömt dem. Barnen fick dock senare besöka sin mamma och när de skulle återvända hämtades de av pappan, en socialtjänsteman samt av poliser i tre polisbilar. Barnen gallskrek och ville inte följa med, de gömde sig överallt, några under mammans säng. Flera av dem var sjuka i feber vid hämtningen. Det tog en timme innan barnen var samlade. En socialtjänsteman hade bedömt att mamman kunde bli våldsam om inte pappan fick bistånd vid hämtningen. Länsstyrelsen kritiserar även denna hämtning. Socialtjänstens uppdrag är att se till att barnen tar så liten skada som möjligt av hämtningen, man ska inte agera som ombud för den ena föräldern.

   

  Gjort fel


  På flera punkter har alltså socialtjänsten i Umeå gjort fel enligt länsstyrelsen. Det är allvarlig kritik som riktas i beslutet från 8 januari, familjerättsgruppen vid socialtjänsten har arbetat på ett felaktigt sätt.

  Mamman har sedan i somras arbetat envetet med att försöka få rätt gentemot socialtjänsten. Hon har fått råd och stöd av socialstyrelsen, barnombudsmannen och inte minst från släkt och vänner.

   

  Tid och kraft


  - Det här ha krävt tid, kraft och tålamod, säger mamman till VK. Jag har grävt i allt. Och nu har jag bevis för att sociala har gjort fel. För barnens skull är det alltid värt att kämpa.

  I dag, tisdag, inleds i hovrätten i Umeå förhandlingen om vårdnaden av barnen. Mamman hoppas nu få ensam vårdnad om dem.

   

  Familjetvist leder till granskning

  Inte någon engångsföreteelse

  "Många har missuppfattat sin funktion"

  "Oskickligt och partiskt"

  Kritiken ny för Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen JO-anmäls

  Åklagare misstänks ha begått tjänstefel

  Tillbaka till Artikelindex

Powered by AIS