Tvångsadoption av fosterhemsplacerade barn?
Kort kommentar av Ruby Harrold-Claesson

I samband med undertecknads vistelse i Stockholm den 16 - 18 november 2009 för deltagande vid Internationella Juristkommissionen-Sverige utdelning av Per Anger-priset för civilkurage till västsahariern Brahim Dahane, den kandidat som nominerades av ICJ-S, tog jag tillfället i akt för att anhålla om ett möte med Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Mötet varade ca en timme.

Överläggningarna handlade om den pressande nödvändigheten att skydda barn och deras familjer från socialarbetarnas och förvaltningsdomstolarnas maktmissbruk och rättsövergrepp. Som stöd till NKMR:s förslag till ändringar överlämnade jag följande handlingar:
NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen,
NKMR:s remissyttranden till En ny handlingsplan för de mänskliga rättigheterna,
och föredragshållaren vid NKMR:s Symposium 2009 fd Georgia Senator, Nancy Schaefers föredrag,
The corrupt business of Child Protective Services.

I början av maj 2010 inkom ett svar från Socialdepartementet, daterat 2010-04-29, undertecknat av kansliråd Agneta Björklund, där hon hävdar att "Frågan om adoption av familjehemsplacerade barn mot föräldrarnas vilja bereds inte inom socialdepartementet." Med anledning av angivet svar gavs jur. kand., med lic Siv Westerberg uppdrag att å NKMR:s vägnar författa ett remissyttrande över "Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61)".

Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf i NKMR
Olofstorp, 2010-08-16

 

Socialdepartementets svar angående tvångsadoption

Stockholm - 2010-04-29


NKMR:s Remissyttrande ang SOU 2009:61 "Modernare adoptionsregler", 7 juni 2010
 

 

 

 

Barnombudsmannen - lobbyist för fosterhemmen/familjehemmen?

Av Sven-Erik Berg, nkmr.org - 2010-08-16

Konkurrensen om adoptivbarn allt hårdare
Ekot, Sveriges Radio, sr.se - 2010-08-10


Ulf Kristersson: Stockholm inför nationell adoption som alternativ för fosterbarn
Moderaterna - 20 mars 2009


Lättare adoptera fosterbarn
Av Anna Bodin, Dagens Nyheter, dn.se - 2008-09-06Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ancarkrona


Tillbaka till Artiklar

  

 

 

Powered by AIS