Swedish

Välj ditt språk

Vännäs - Socialens personalproblem

Socialtjänsten i Vännäs kommun har dragits med svåra arbetsmiljöproblem under en längre tid. Det handlar om mobbning, utfrysning som de anställda och deras chefer inte har kunnat komma till rätta med. Mobbning och utfrysning brukar vara kännetecknen i socialsekreterarnas mellanhavanden med sina klienter i vård- och omsorgsärenden, som inte sällan leder till tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn.

En serie artiklar publicerade i Västerbottens Folkblad - 2007-02-08 -- 2007-05-16

 


IFO-konflikten har kostat hundratusentals kronor

Av Viljo Thornberg
VÄNNÄS. Konflikten inom Individ- och familjeomsorgen, IFO, i Vännäs har kostat skattebetalarna hundratusentals kronor. Friställda IFO-chefen Gudrun Kågström-Lindberg har fått behålla sin chefslön på 33 100 kronor i månaden.
Mer än halva socialsekreteraregruppen har sagt upp sig.

Västerbottens Folkblad - 2007-10-29Vännäs hotar med omplacering

Av Viljo Thornberg

VÄNNÄS. Individ- och familjeomsorgens chef i Vännäs bär sin del av ansvaret för konflikten inom avdelningen.
Vännäs kommun hotar med repressalier mot medarbetare som inte böjer sig för makten.

Västerbottens Folkblad - 2007-05-16Avdelningschef i Vännäs fråntagen arbetsuppgifter

Av Viljo Thornberg
VÄNNÄS. Konflikten inom individ- och familjeomsorgen, IFO, i Vännäs har gått in i en ny fas.
Avdelningschefen är fråntagen sina arbetsuppgifter fram till semestern.
Däremot får hon behålla sin lön på 33 100 kronor i månaden.

Västerbottens Folkblad - 2007-05-15


Mobbning och utfrysning

Av Viljo Thornberg
 Konflikt vid familjeomsorgen i Vännäs får Arbetsmiljöverket att agera

VÄNNÄS. Smutskastning, maktfullkomlighet och ett stort kontrollbehov.
Det är några påstådda brister i ledarskapet vid Individ- och familjeomsorgen i Vännäs som tvingar anställda att gå i stödsamtal hos terapeut. På fredag ska Arbetsmiljöverket granska arbetsmiljön.

Västerbottens Folkblad - 2007-02-09Anställda mår dåligt inom Vännäs kommun

Av Viljo Thornberg
VÄNNÄS Smutskastning, maktfullkomlighet och ett stort kontrollbehov.
Det är några påstådda brister i ledarskapet vid Individ- och familjeomsorgen i Vännäs som tvingar anställda att gå i stödsamtal hos terapeut.
På fredag ska Arbetsmiljöverket granska arbetsmiljön.

Västerbottens Folkblad - 2007-02-08

 

 

 


Röd sopis: Klagomål mot socionomutbildningen under 1970-talet

Tillbaka till Artiklar

Powered by AIS