Swedish

Välj ditt språk

Vännäsfallet: "Socialen stal vårt barn"

Efter ett halvår av kamp mot socialen i Vännäs fann Per-Ola Vikström och Elisabeth Persson ingen annan utväg än att flytta för att få behålla sin son, Valdemar. Deras fall fick dock ett ovanligt lyckligt slut dels pga att de vände sig till NKMR vid ett mycket tidigt stadium och dels pga att de hade ett mycket starkt stöd i sin nära vän, Siv Isaksson.
En serie artiklar i olika media, 2007-07-09 --Hur tänker socialen, egentligen?

Av Elisabet Persson
Socialen har rättighet att storma in i en familj då de fått in en anmälan om att barn far illa.
Med andra ord: föräldrarna döms av socialen innan rätten fått säga sitt. Barnen behöver inte uppvisa några symtom. Det räcker med att socialen tror att barnet far illa. Däremot, i 'fallet Bobby' då det fanns tydliga signaler gjorde socialen ingenting. Varför?

Aftonbladet.se - 2008-01-14


De tog vår son

Elisabeth Persson: Hjälp barnen som mår dåligt – inte de välmående

Varken jag eller min sambo har någonsin haft alkohol- eller drogproblem. Varken druckit eller knarkat. Vi var inte psykiskt sjuka eller hade gjort illa vår son. Ändå familjehemsplacerade socialen vår älskade lille son!
Aftonbladet.se - 2007-10-29


"Socialen stal vårt barn"
Av Alexander Kemilä

Elisabet Persson, 33, hade en svår förlossning. Det var början till en karusell som slutade med att Valdemar, 1,5, omhändertogs av socialtjänsten. -Det var en mardröm. Vi missade hans första steg, alla hans framsteg, att ha honom i famnen, säger Elisabet.
alltombarn.se - 2007-10-29


Varför polisanmäler de socialen i Vännäs?
Av Siv Isaksson


Jag skriver med anledning av artikeln i VK 1 september 2007, rubrik ”De polisanmäler socialen”. Den handlar om mina nära vänner Elisabet Persson och Per-Ola Vikström samt deras son Valdemar 1,6 år. Föräldrarna är varken missbrukare eller alkoholister. De har aldrig misshandlat eller vanskött sin son. Valdemar är ett riktigt charmtroll. Han är glad, välmående och välutvecklad.
Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida - 2007-09-07


"Socialen stal vårt barn"
Av Vallesmamma

Socialen tog ifrån oss vår då 10 månader gamla son och familjehemsplacerade honom! Vi trodde aldrig att detta kunde hända oss! Nu är han 16 månader gammal och hemma igen!
alltforforaldrar.se - 2007-07-09

NKMR:s polisanmälan

Allt fler barn tas om hand. Fosterhemsplaceringar allt vanligare i Vindeln och Vännäs
Av Ingrid MarklundVännäs - Socialens personalproblem
En serie artiklar publicerade i Västerbottens Folkblad


TINAFALLET
Av Sven-Erik Berg


BARNAROV
Av Sven-Erik-Berg


Myndighetsmaffian
Av Sven-Erik Berg

 

Fallet Christina - Att ta ett barn
Av Ruby Harrold-Claesson

 

Förtäckta adoptioner - Två fall.

Ruby Harrold-Claessons föredrag vid NKMR:s symposium i Göteborg den 17 juni 2000

 

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn
Av Katarina Lagerwall
 


 
Många omhändertagna barn i motbjudande geschäft
Av Anita Ankarcrona

 

Tjänstemän bör kunna åtalas
Av Ruby Harrold-Claesson
 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

Powered by AIS