Swedish

Välj ditt språk

VEMS ÄR FOSTERBARNEN?

En serie artiklar i Aftonbladet Kvinna publicerade den 31 augusti, 1 september, 4 september och 12 september 2000.

Artikelserien tog sin avstamp i Cecilia Zadigs och Maria Trädgårdhs TV-dokumentär om femåriga Felicia som var fosterhemsplacerad hos en familj i Heby.

 

Nu publicerar NKMR artiklar som inte tidigare varit publicerade på vår hemsida. Nedan följer den faktaruta som Aftonbladet publicerade tillsammans med artiklarna den 12 september 2000.

 

Reportaget om "Felicia" satte fokus på den enmansutredning SOU 2000:77, som Susanne Eberstein (s) gjorde angående tvångsomhändertagna barn. NKMR lämnade ett remissyttrande över SOU 2000:77.

 

 

 

 


FAKTA/Nu ska samhället bli en bättre förälder

Tvångsomhändertagna barn ska få spela huvudrollen i sina egna ärenden.

När lagen om vård av unga, LVU, ska anpassas till FN:s barnkonvention, ska barnet sättas i fokus.

– Samhället ska bli en bättre förälder, hoppas utredaren Susanne Eberstein (s), som i fredags lämnade över utredningen till socialminister Lars Engqvist.

Några av förslagen:

  Barnen ska alltid höras. Aven nar föräldrarna motsätter sig det.

  Socialsekreterare ska bli tvungna alt göra regelbundna hembesök i familjehem och prata enskilt med barnet ett par gånger om året:

  Varje barn ska ha en vårdplan. Där ska det stå vilken vård barnet ska få, hur umgänget med föräldrarna ska se ut och vad som ska uppnås för att barnet ska få komma hem igen.

  Efter tre år ska man göra en genomgång av barnets situation och hitta en långsiktig lösning för dess uppväxt.

• Vårdnadsöverflyttning ska bli vanligare, har barnet rotat sig i ett familjehem ska det få stanna, även om de biologiska föräldrarna motsätter sig det.

  För att färre barn ska behöva omhändertas införs ett mellansteg. Socialen kommer att kunna tvinga föräldrar att satta sina barn på dagis och i förskola.

Nu ses lagen över.

 

 

 

 

 

Dragkampen om femåriga Felicia

Av Christina Vallgren
Aftonbladet - Kvinna - 2000-08-30

Felicia, 5, har tillbringat nästan hela sitt liv i fosterfamilj. Nu vill Maria, hennes mamma, ha henne tillbaka.
Fosterfamiljen anser att ett andra uppbrott skulle krossa Felicia.
Vem har rätten till ett barn?

 

 

 

Föräldrar kan tvingas adoptera bort sina barn

Av Christina Vallgren

Aftonbladet - Kvinna - 2000-09-01
Expert: Man måste fatta långsiktiga beslut för de minsta fosterbarnen

 

 

 

Socialen bryter mot lagen

Av Christina Vallgren
Aftonbladet - Kvinna - 2000-09-04

Fosterbarnen får alltför sällan ge sin bild när man bestämmer placering för dem

 

 

 

 


Efter Kvinnas artiklar om femåriga fosterflickan Felicia hörde många läsare av sig. De berättade om stora brister i hanteringen av tvångsomhändertagna barn. Nedan följer berättelser om Niklas, 10, och Ari, 33, som båda är offer för ett system som inte fungerar.

 

 

 

 

Niklas, 10, slängdes ut från sin familj

Av Christina Vallgren
Aftonbladet - Kvinna - 2000-09-11

Socialkontoret sänkte arvodet - då ville pappan inte längre ha pojken kvar

 

 

Ari Niemi, 33: Fosterfamiljen använde oss som arbetskraft
Av Christina Vallgren

Aftonbladet - Kvinna - 2000-09-11

De var 16 barn som tvångsplacerades.
  Två gick det bra för.
  Resten hamnade i knark och kriminalitet.

 

 

 

Feliciafallet - Debattserie om tvångsomhändertagande av ett barn
Av Assi Olgasdotter m fl
  

 

 

NKMR:s remissyttrande till Justitiedepartementet över SOU 2000:77 - Omhändertagen.  

 

Tillbaka till Artiklar 

 

 

Powered by AIS